Tussen 24 en 27 juli kwamen meer dan 2.800 marxisten uit meer dan 50 landen over de hele wereld online samen voor het Wereld Congress van de Internationale Marxistische Tendens (IMT). Dit congres zou oorspronkelijk in 2020 plaatsvinden, maar werd verlaat door het uitbreken van de COVID-19-pandemie.

Hoewel de pandemie een fysiek congres onmogelijk maakte, konden duizenden kameraden voor het eerst deelnemen aan een congres van de IMT omdat het online werd gestreamd. Het congres bruiste van enthousiasme en vertrouwen. Een gevoel van nauwe verbondenheid met elkaar, als één verenigde, internationale revolutionaire organisatie, liep doorheen de vier dagen, ondanks de afstanden die ons scheidden.

Terwijl kameraden aan de westkust van de Verenigde Staten om 5 uur 's ochtends wakker werden om deel te nemen, begon het congres laat in de avond voor de deelnemende kameraden in Indonesië. Er waren kameraden aanwezig uit: Argentinië, Australië, Oostenrijk, Bangladesh, België, Bolivia, Brazilië, Groot-Brittannië, Canada, Chili, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Colombia, Tsjecho-Slowakije, Denemarken, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Georgië, Griekenland , Haïti, Hongarije, India, Indonesië, Ierland, Italië, Liberia, Mauritanië, Mexico, Marokko, Myanmar, Nepal, Nigeria, Noorwegen, Pakistan, Peru, Polen, Portugal, Rusland, Zuid-Afrika, Spanje, Sri Lanka, Soedan, Zweden , Zwitserland, Taiwan, VS, Venezuela en Joegoslavië.

De bijdrage van kameraad Kazeem, afgevaardigde voor de Nigeriaanse afdeling van de IMT, was een bijzonder aangrijpend moment. Racistische visumregels hadden tot nu toe elke Nigeriaanse afgevaardigde verhinderd rechtstreeks deel te nemen aan een congres. Nu kon de hele Internationale voor het eerst met trots luisteren naar een verslag uit de eerste hand van het geweldige werk van onze Nigeriaanse kameraden.

Het evenement was een enorme organisatorische prestatie, met teams die achter de schermen hard werkten om ervoor te zorgen dat alles ondanks de omvang vlekkeloos verliep. De vertaalteams werkten bijzonder hard om het hele congres in tien talen te vertalen. Het resultaat was een doorslaand succes. Bewijs van de begeesterende stemming op het congres werd overal op sociale media gepost onder de congres-hashtag #IMTCongress21. Beelden stroomden binnen van Edmonton in Canada tot Karachi in Pakistan, van Leningrad in Rusland tot Manchester in Groot-Brittannië, van groepen kameraden die zich op elk continent en in elke uithoek van de wereld hadden verzameld om het congres te volgen.

De wereld op zijn kop

De hooggespannen verwachtingen werden ingelost met een rijke, levendige discussie op hoog politiek niveau, die in geen enkele andere organisatie te vinden is.

Alan Woods opende het congres door een panorama te schetsen van de historische crisis – de ergste in 300 jaar – die zich het afgelopen anderhalf jaar heeft voltrokken. Hoewel het coronavirus niet de oorzaak van de crisis is – die al decennia aan het opbouwen was – zijn de twee nu toch onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Het is niet de eerste keer dat de verrotting van een sociaal systeem wordt blootgelegd door een onvoorspelbare gebeurtenis als een pandemie. Alan citeerde uitspraken van strategen van de heersende klasse en liet zien hoe de bazen zich terdege bewust zijn van de afrekening die de crisis voor hen in petto heeft. En toch, net als Marie Antoinette en de Franse aristocratie vóór de Grote Franse Revolutie, blijft de kapitalistische klasse vandaag genieten van haar obscene weelde, ondanks het ongeëvenaarde lijden van de massa van de mensheid.

Terwijl de lijken van de slachtoffers van deze pandemie onbegraven in de straten van Indiase steden liggen, hebben de superrijken van de wereld sinds 2020 een welvaartsstijging van $ 5 biljoen genoten.

En terwijl Amazon-werknemers van uitputting bezwijken op de vloeren van de magazijnen van Jeff Bezos, reist hun baas naar de rand van de ruimte om 's werelds eerste 'ruimtetoerist' te worden. Zoals Alan uitlegde, zal geen van deze obsceniteiten onopgemerkt voorbijgaan. De pandemie heeft de rottigheid, corruptie en incompetentie van de heersende klasse, die er niet in slaagt een einde te maken aan de nachtmerrie, aan het licht gebracht. Het heeft een diepe, fulminerende woede achtergelaten in de harten van honderden miljoenen mensen.

Maar zoals Alan uitlegde, kan alleen een revolutie hun systeem van de aardbodem wegvagen. En daarvoor is een revolutionaire partij van de arbeidersklasse nodig, gebaseerd op de heldere ideeën van het marxisme.

Een rijzende stemming van revolutionaire woede

Het terrein voor de revolutie is grondig omgeploegd en de zaden beginnen al te barsten. In 2019 zagen we revolutionaire ontwikkelingen in Ecuador, Chili, Irak, Libanon en elders. En dit jaar hebben we nieuwe ontwikkelingen gezien in Chili; een historische nationale staking in Colombia; de explosie van de anti-Bolsonaro-beweging in Brazilië – die aan de gang was ten tijde van het congres; de verkiezing van een vakbondsmilitant tot president van Peru; een opstandige beweging van de Indiase boeren; een explosieve beweging tegen de generaals in Myanmar; de verovering van het leiderschap door links in de grootste vakbond van Groot-Brittannië, en nog veel meer “onheilspellende” gebeurtenissen.

Deze uiteenlopende gebeurtenissen zijn allemaal symptomen van hetzelfde proces van revolutionair ontwaken. Gezien de woede die in de samenleving heerst, zou zelfs een wankel en tijdelijk herstel een grote impuls kunnen geven aan nieuwe industriële bewegingen, die de arbeidersbeweging door elkaar zal schudden.

Na de introductie van Alan deden kameraden verslag van over de hele wereld en behandelden ze een reeks vragen die voortkwamen uit de huidige crisis: van de nederlaag van het VS-imperialisme in Afghanistan tot de ineenstorting van de Scandinavische sociaaldemocratie, tot de rol van de vakbonden en hoe marxisten de verworvenheden van de Cubaanse revolutie het beste kunnen verdedigen.

Het congres genoot van een brede en levendige discussie over wereldperspectieven. De blik van alle kameraden werd gevestigd op de taken van het huidige tijdperk en de mogelijkheden om een ​​marxistische tendens op te bouwen, die in staat moet zijn om beslissend in te grijpen in de loop van komende gebeurtenissen.

Ter verdediging van de revolutionaire theorie

Maar om een ​​marxistische tendens op te bouwen, die kan streven naar het leiderschap van de arbeidersbeweging over de hele wereld, moeten we een organisatie opbouwen die gebaseerd is op duidelijke ideeën en duizenden gedisciplineerde marxistische kaders die deze ideeën en methoden geabsorbeerd hebben.

De slogan, ontleend aan Lenins meesterwerk, Wat te doen?, vatte de focus van het congres samen:

"Zonder revolutionaire theorie kan er geen revolutionaire beweging zijn."

Daarom wijdde het congres een speciale sessie aan 'De strijd om de marxistische filosofie'.

De sessie werd geopend door Fred Weston van de internationale leiding van het IMT. Net als koning Knoet die het tij probeerde tegen te houden, probeert de heersende klasse vandaag de dag de klassenstrijd tegen te houden, door allerlei verwarring en valse ideeën te verspreiden. Dat is het hoofddoel van de burgerlijke filosofie vandaag. Maar uiteindelijk moeten hun inspanningen tevergeefs zijn, zoals Fred uitlegde.

Marxistische ideeën daarentegen ontlenen hun kracht aan het feit dat ze waar zijn en het is juist omdat ze een verklaring en een uitweg uit de crisis bieden, dat de IMT, met een serieuze houding t.a.v. theorie, de opmars heeft weten te maken die het de afgelopen jaren heeft gemaakt.

Fred merkte op dat alle andere organisaties die zichzelf 'links' noemen, de neiging hebben om de theorie te minachten en haar misschien als een optioneel extraatje te beschouwen, of als een steriel tijdverdrijf waar 'theoretici' zich vanuit hun luie stoel mee bezighouden. In werkelijkheid is de revolutionaire theorie in combinatie met revolutionaire actie allesbehalve steriel. Fred citeerde de woorden van Marx (uit Bijdrage tot de kritiek op Hegels Rechtsfilosofie, 1843:

“Het wapen van de kritiek kan in ieder geval de kritiek op het wapen niet vervangen, materiële kracht moet worden omvergeworpen door materiële kracht; maar theorie wordt ook een materiële kracht zodra ze de massa in haar greep heeft.”

Het marxisme is in de eerste plaats een filosofische visie: de filosofie van het dialectisch materialisme, waarvan Fred de essentiële kenmerken beschreef. Maar deze filosofie zelf kwam niet uit de lucht vallen. Het is het hoogste product van millennia van menselijke ontwikkeling en van de ontwikkeling van het denken en de filosofie. Op het congres werd aangekondigd dat de IMT dit najaar een boek van Alan Woods zal publiceren, The History of Philosophy, waarin de ontwikkeling van de filosofie tot aan de komst van Marx en Engels met een heldere, wetenschappelijke kijk in kaart wordt gebracht.

Dit boek zal op zijn beurt de inleiding vormen tot een ander boek over de filosofie van het marxisme zelf dat momenteel door Alan wordt geschreven. Eenmaal gepubliceerd, zullen deze boeken krachtige wapens zijn in het arsenaal van een nieuwe generatie revolutionairen.

De publicaties van de IMT zijn verre van 'droge theorie' waar de jeugd weinig interesse voor heeft. In tegendeel, ze worden verslonden door groeiende lagen revolutionaire arbeiders en jongeren die onze gelederen komen versterken. Een index van deze dorst naar theorie blijkt uit de cijfers die de vooruitgang aantonen die door de boekhandel van het IMT, WellRed Books, is gemaakt. Alleen al in de afgelopen 12 maanden is de verkoop van boeken meer dan verdubbeld, met meer dan 10.300 verkochte boeken in 2020. Andere IMT-boekenwinkels over de hele wereld hebben gelijkaardige ervaringen.

De dorst naar theorie werd ook weerspiegeld in een enorm enthousiasme voor het onlangs opnieuw gelanceerde internationale theoretisch tijdschrift In Defense of Marxism. Er zijn tot dusver 6.000 exemplaren gedrukt in het Engels, Duits, Spaans en Zweeds, en er zullen nog Indonesische, Portugese en andere vertalingen volgen.

Dit congres vormt een halteplaats in een voortdurende campagne van de IMT om de mystieke en idealistische onzin te bestrijden die in de burgerlijke samenleving vandaag de dag doorgaat voor 'filosofie' - een voortdurende campagne die nog jaren zal voortduren en de basis zal leggen voor het bouwen van een krachtige, marxistische tendens.

Bouwen aan de revolutionaire organisatie

Na de sessie over de marxistische theorie bespraken de kameraden de vorderingen die over de hele wereld zijn gemaakt bij het opbouwen van de internationale marxistische tendens. Op wereldschaal is de IMT alleen al sinds begin 2020 met 43 procent gegroeid. Sommige secties, zoals de Amerikaanse, zijn met 87 procent gegroeid; en in Indonesië is de sectie in dezelfde periode met maar liefst 150 procent gegroeid!

Hoewel kameraden uit meer dan 50 landen aanwezig waren, heeft de IMT erkende secties en groepen in 32 van deze landen. Maar waar we individuele contacten en kameraden hebben, richten we nu nieuwe groepen op, en waar we groepen hebben, bouwen we de stevige fundamenten van nieuwe secties. De aanvragen voor aansluiting van twee van dergelijke nieuwe secties - in Joegoslavië en Polen - werden enthousiast en unaniem aanvaard op het congres. In meer dan een dozijn andere landen waar groepen aanhangers van de IMT worden geconsolideerd, wordt ongetwijfeld de basis gelegd voor nieuwe, belangrijke secties in de niet zo verre toekomst.

De wil om een ​​krachtige marxistische tendens op te bouwen die de loop van de geschiedenis kan veranderen, kwam misschien het best tot uiting in de ongelooflijke reactie op de financiële oproep van het congres.

In een oproep aan kameraden om gul te geven, beschreef John Peterson de mogelijkheden die zich openden voor de opbouw van een marxistische kracht in de ‘buik van het beest’ zelf. In de loop van enkele jaren is het aantal mensen dat de website van de Amerikaanse sectie van de IMT aanschrijft om zich aan te sluiten, drie- tot viervoudig gestegen. De numerieke groei, het enthousiasme en het elan van onze Amerikaanse kameraden werd weerspiegeld in een verdubbeling van hun bijdrage aan de collectie t.o.v. vorige keer.

Adam Pal van de Pakistaanse afdeling van de IMT volgde met een opzwepende oproep in naam van het internationalisme aan alle kameraden om te geven wat ze kunnen. In de afgelopen jaren hebben de kameraden van de IMT over de hele wereld geholpen bij campagnes om de vrijlating van gevangengenomen kameraden in Pakistan te bekomen, wat de kracht van internationale solidariteit aantoont.

Voor kameraden in Pakistan betekent het lijden en de pijn die de huidige crisis miljoenen mensen in de 'onderontwikkelde' kapitalistische naties toebrengt, dat het doneren aan de opbouw van de Internationale kan betekenen dat men een maaltijd, schoolgeld of belangrijke medicijnen moet overslaan. En toch is de overwinning van het socialisme op het subcontinent een kwestie van leven en dood voor miljoenen en dus zijn honderden kameraden bereid om precies zulke offers te brengen legde Adam verder uit.

In deze geest van persoonlijke opoffering bracht de inzameling een verbazingwekkend bedrag van meer dan € 370.000 op – een stijging van meer dan € 130.000 ten opzichte van het totaal dat werd ingezameld op de Wereldschool die slechts een jaar geleden werd georganiseerd door de IMT.

In de ene uithoek van de wereld na de andere - terwijl de andere tendensen in een crisis verkeren en druipen van pessimisme - vordert de Internationale Marxistische Tendens, vol vertrouwen in de toekomst en vastberaden toegewijd aan de strijd voor socialistische revolutie.

De inzet kon niet hoger zijn. Zoals Alan Woods uitlegde in zijn slotopmerkingen voor het congres:

“Wat is het echte doel van de socialistische revolutie? Het is niet alleen de bedoeling om betere levensomstandigheden te bekomen. Het is veel belangrijker dan dat. Het is de bedoeling wat altijd louter potentieel geweest is in realiteit om te zetten. Het grote cultuurboek zal voor iedereen worden geopend om te lezen - we hebben het over de sprong van de mensheid van het rijk van de noodzaak naar het rijk van de echte vrijheid. Dat is waar we voor strijden. Het is het enige doel dat het waard is om voor te vechten en offers te brengen op dit kritieke moment in de menselijke geschiedenis.”