Van 23 tot 26 juli organiseerde de Internationale Marxistische Tendens (IMT), waarvan Revolutie de Nederlandse en Vonk/Révolution de Belgische sectie is, een Internationale Marxistische Universiteit: vier dagen van geweldige discussies over marxistische theorie. Het was een groot succes! Meer dan 7.300 mensen uit 144 landen hadden zich geregistreerd en het evenement werd in 10 talen vertaald. Dit is het grootste evenement dat de IMT tot nu toe heeft georganiseerd. Sommige kameraden uit Pakistan moesten zelfs een berg beklimmen om een goed internetsignaal te krijgen om de school te kunnen volgen!

Het is geen toeval dat zoveel mensen in marxistische ideeën geïnteresseerd zijn: we leven in turbulente tijden en de dorst naar deze ideeën is overal zichtbaar, net als de noodzaak om je aan te sluiten bij een organisatie.

Op de eerste dag opende Alan Woods, de hoofdtheoreticus van onze tendens en hoofdredacteur van het tijdschrift In Defence of Marxism, de school met een discussie over de wereldsituatie en de perspectieven voor de wereldrevolutie. Het is duidelijk dat de onvrede van de massa’s overal groeit en dat sociale explosies overal op de agenda staan. Zo moeten we bijvoorbeeld de situatie in Sri Lanka in de gaten houden: de woedende massa’s, die hun angst verloren hadden, wisten in de villa van de president in te breken! Het zal geen alleenstaand geval blijven, want de ongelijkheid groeit elke dag en het kapitalisme heeft niets meer te bieden.

Op de tweede dag vond er een fantastische plenaire discussie plaats over marxisme en kunst: als marxisten zijn we niet enkel geïnteresseerd in de elementaire zaken van het leven. We strijden op ieder front - economisch, politiek en cultureel - om betere omstandigheden voor de werkende klasse te winnen. Zoals Alan uitlegde: “echte kunst is revolutionair van aard”. En hoewel kunst vaak gezien wordt als luxe, is ze eigenlijk onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van de mensheid. We kunnen in feite zeggen dat “kunst uitdrukking geeft aan wat het is om mens te zijn”. Helaas zijn we gewend geraakt om kunst in een ontaarde, smakeloze staat te ervaren, in de periode van het seniel verval van het kapitalisme.

Later diezelfde dag, en ook tijdens de volgende dagen, waren er sessies over de drie pijlers van het marxisme: economie, filosofie en historisch materialisme. Deze kunnen allemaal worden herbekeken op de website van de IMU22. Zo’n hoog discussieniveau en politieke voorbereiding vind je niet bij andere organisaties.

Tijdens de school werd ook een collecte gehouden: de IMT is een zelf gefinancierde organisatie en alles wat we doen en bereiken, wordt mogelijk gemaakt door de gulle financiële donaties van onze leden en sympathisanten. We wisten het uitzonderlijke bedrag van €825.000 in te zamelen. Dit toont de toewijding en het enthousiasme voor de marxistische ideeën! Dankzij deze collecte zal de IMT een kantoor in Londen kunnen kopen, een geweldig resultaat! We willen al onze kameraden en sympathisanten bedanken voor deze bijdragen.

Het opbouwen van de revolutionaire organisatie

Trotski zei:

“Ideeën zonder organisatie zijn als een mes zonder lemmet.”

Hier zijn we het mee eens. We wijden het laatste deel van de vierdaagse school dan ook toe aan hoe we de revolutionaire partij moeten opbouwen, waarbij kameraden uit verschillende secties hun ervaringen deelden. Het was echt leerzaam en bevatte veel goede voorbeelden die we ook in Nederland en België voor ons politieke werk kunnen gebruiken.

Recentelijk heeft de IMT goede stappen vooruit gezet in de opbouw van zo’n organisatie. Sinds januari 2020, vlak voor de pandemie, is het lidmaatschap met meer dan 46 procent gegroeid. Nu hebben wij secties en groepen in 35 landen en contacten in nog eens tientallen landen. De zichtbaarheid van onze internationale website is stevig gegroeid en het theoretisch tijdschrift In Defence of Marxism is een internationaal succes.

Maar we kunnen niet op onze lauweren rusten. In elk land komen er revolutionaire ontwikkelingen aan, maar we zijn nog te klein om een verschil te kunnen maken.

De hoofdtaak is dan ook om te groeien en al onze kameraden moeten zich daar op richten: door zich vol energie te richten op de meest geradicaliseerde jongeren en arbeiders, op basis van marxistische theorie. Er is nooit een betere tijd geweest om een marxist te zijn!

De wereld lijkt gek geworden en miljoenen mensen hebben het gevoel dat ze vastzitten in een donkere grot zonder uitgang. Maar de ideeën van het marxisme verlichten het pad voorwaarts; ze geven ons de methode om te begrijpen waarom het kapitalisme in een crisis zit, en bieden een gids om voor een beter wereld te vechten. Zoals Alan Woods zegt:

“Wanneer we de doodsstrijd van zo’n verrot en barbaars systeem van onderdrukking meemaken, wat een voorrecht is het dan om een actieve rol in zijn omverwerping te kunnen spelen.”

Doe mee en sluit je aan!