Op 21 januari kwamen 150 mensen bijeen in het centrum van Londen om de honderdste verjaardag van Lenins dood te herdenken en om In Defense of Lenin te lanceren, een uitgebreide politieke biografie en verdediging van het leven en werk van Lenin, die nu verkrijgbaar is bij Wellred Books. Meer nog, het evenement vertegenwoordigde de internationale lancering van een jaar durende #LeninLives-campagne om de echte Lenin en het echte leninisme uit te leggen en aan het licht te brengen.

Naast de mensen die persoonlijk aanwezig waren, werd het evenement - in de geest van het internationalisme - ook online gestreamd.

Binnen 24 uur werd de livestream van het evenement ruim 3.000 keer bekeken. Er keken echter nog veel meer mensen via de livestreams op kijkbijeenkomsten in zalen en huiskamers over de hele wereld.

In Bologna, Italië, werd een regionale bijeenkomst van bijna honderd kameraden gehouden ter ere van Lenins nagedachtenis, waarna kameraden het evenement in Londen live volgden op een scherm.

Het evenement begon met een toespraak van Rob Sewell, co-auteur van In Defense of Lenin. Rob legde het enorme belang uit van het bestuderen van Lenins ideeën en merkte op dat:

“Lenin relevanter is voor de wereld van vandaag dan ooit tevoren.”

“Lenin”, legde Rob uit, “zag het marxisme niet als een dogma, hij zag het als een leidraad voor actie.”

Dit is een fundamenteel punt dat de communisten vandaag de dag moeten begrijpen en waarvan ze moeten leren. Uiteindelijk legde Rob uit dat de studie van Lenins leven en ideeën geen academische bezigheid is; de taak waarvoor we staan is duidelijk:

“We moeten een partij opbouwen, zoals Lenin deed, een bolsjewistische partij, op basis van de principes van theorie en begrip. We moeten vastberadenheid tonen. We moeten moed hebben.”

De volgende spreker was In Defense of Lenin co-auteur Alan Woods, die sprak over de betekenis van Lenin vandaag. Alan legde uit dat “de bourgeoisie ernaar verlangt Lenin te begraven en dat proberen ze al heel lang, maar dat is niet gelukt.” Ondanks alle leugens en laster die door de heersende klasse worden verspreid, blijft Lenins revolutionaire erfenis nieuwe generaties communisten inspireren.

Alan besprak de immense theoretische bijdragen die Lenin leverde aan de marxistische theorie, die vandaag de dag nog steeds bestaan, en stelde:

“In het totaal van het marxisme, dat een enorme schatkamer van ideeën is, wordt juist door de enorme bijdrage van Lenin een prominente plaats ingenomen.”

In Lenins verzamelde werken, zo benadrukte Alan, staan ideeën die de tand des tijds hebben doorstaan en net zo noodzakelijk zijn om de wereld van vandaag te veranderen als in oktober 1917.

Ten slotte beschreef Ben Gliniecki – nationaal organisator van de Britse afdeling van de IMT – de politieke en economische situatie waarmee jonge mensen in Groot-Brittannië vandaag de dag worden geconfronteerd en daardoor het communisme steeds meer als de enige oplossing zien. In een wereld van oorlog, armoede en onderdrukking, legde Ben uit, ‘is er voor jonge mensen nergens een referentiepunt dat opkomt tegen de wreedheden die hun hele leven zijn begaan.’

In een dergelijke situatie is het absoluut noodzakelijk om deze groeiende laag communisten te organiseren. Ben maakte duidelijk dat dit de taak is die de Britse afdeling van de IMT zichzelf heeft

gesteld met de komende lancering van de Revolutionaire Communistische Partij. Ben legde uit dat de RCP in niets zal lijken op welke partij dan ook die momenteel in Groot-Brittannië bestaat:

“Het doel van onze partij is de volledige bevrijding van iedereen die zwoegt om geld te verdienen voor zijn baas, ten koste van eigen gezondheid, ten koste van eigen geluk, ten koste van de mogelijkheid om een volwaardig leven te leiden… Ons doel is geen halve maatregelen, het is een socialistische revolutie.”

Het evenement eindigde met een stormachtig applaus en een uitbundige vertolking van De Internationale. Kameraden vertrokken met een hernieuwd enthousiasme en een diepgaande toewijding aan de opbouw van de IMT en het engagement voor een succesvolle revolutie tijdens ons leven.

Meer dan 4.000 exemplaren van het boek werden reeds verkocht. Bestel jouw exemplaar via: https://wellred-books.com/in-defence-of-lenin/