Enkele weken geleden verschenen verschillende krantenartikelen die het seksisme, het racisme en de homofobie van een privé facebook-groep “Louvain-le-mec” aan de kaak stelden. Deze groep bestaat uit 11.000 leden, uitsluitend van het mannelijk geslacht (wat het punt is van de groep). Volgens de beheerders is het doel van deze groep “mannen uit de regio van Louvain-la-Neuve samen te brengen rond tips, wederzijdse hulp, grappen te maken om elkaar te ondersteunen: mannelijke solidariteit is het doel”.

De reeks screenshots van de berichten die door deze groep werden verzonden en die in de media werden vrijgegeven is een samenraapsel van zeer vrouwonvriendelijke grappen, grappen over seksuele aanrandingen en het neerhalen van feministische bewegingen en hun organisaties die strijden tegen vrouwenonderdrukking. Hoewel dit slechts een deel van de posts in de groep is (zoals de verdedigers van deze groep aanvoeren) zijn een aantal ervan duidelijk racistisch en vrouwonvriendelijk en op een groep van méér dan 11.000 personen lijken weinigen hierop te reageren. Dit is typerend  voor de tolerantie van de campus tegenover dergelijke uitlatingen.

Maar bovenal zijn het niet “zomaar” seksistische en racistische grappen: het gaat vooral over geweld. Zelfs al zou het doel van deze groep alleen maar zijn om grappen te maken, en zelfs wanneer deze grappen niet de oorzaak zijn van aanslagen en seksistisch/racistisch geweld, creëren ze een omgeving die hiervoor bevorderlijk is en die zich op geweld voorbereidt. We verdedigen natuurlijk humor en ironie, maar in onze samenleving moeten die tegen de machtigen gericht worden. Seksisme en racisme zijn geen ”neutrale” grappen: ze spelen een verderfelijke rol in onze klassenmaatschappij door vrouwen en mannen te verdelen, vooral wanneer ze door mannen verspreid worden. Het is een illusie om te geloven dat deze grappen “in de lucht zweven”, los van de werkelijkheid. Vrouwen worden aangevallen en vermoord omdat ze vrouw zijn en personen met een andere huidskleur worden omwille van die huidskleur vermoord. Veel van het huishoudelijk werk komt nog steeds op de schouders van vrouwen terecht en deze grappen zijn een uitdrukking van deze realiteit en legitimeren ze. Maar ze proberen bovenal een andere realiteit te ontkennen en te ontkrachten: die van vrouwen en mannen die strijden tegen het seksisme, met name in de linkse beweging (zoals één van de screenshots uit de groep waarin Comac - de jongerengroep van de PVDA – wordt aangevallen).

In feite vormt deze groep van “mannelijke solidariteit  een ideale voedingsbodem voor racisme en seksisme en bereidt ze de omgeving voor voor extreemrechtse groepen die hun aanhang willen vergroten (hoewel de overgrote meerderheid van deze facebook-groep waarschijnlijk niet tot extreemrechts behoort of gepolitiseerd is).

Wat moet links doen?

De eerste actie die in het licht van deze gebeurtenissen moet gevoerd worden, is het opzetten van een informatiecampagne en het publiekelijk aan de kaak stellen op de campus van deze studenten en de beheerders van de groep die zich passief opstellen en medeplichtig zijn aan de uitlatingen. Maar seksisme op de campus beperkt zich niet tot deze facebook-groep, de groep verbannen zou het probleem niet oplossen. Alle studentenfolklore is doordrenkt van seksisme! De studentenbeweging, vakbonden en organisaties, linkse en feministische groepen, moeten zich organiseren om hiertegen te reageren en pogingen blokkeren om dergelijke groepen op te zetten en te verspreiden.

Seksisme is niet grappig, seksisme is gewelddadig!

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 324 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken