In de vestiging Jupille van de brouwerij AB-Inbev is donderdag 3 september een staking uitgebroken nadat verschillende personeelsleden besmet werden met het coronavirus.

1) De hardnekkige staking van de arbeiders van brouwerij AB-Inbev in Jupille, gevolgd door sympathiestakingen in de magazijnen en in de brouwerijen van Hoegaarden te Leuven, hebben de mythe van 'allen samen tegen de COVID-19-pandemie’ doorbroken.

2) De misvatting dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten, wordt in stand gehouden door de regering-Wilmès, de 10 partijen die haar steunen, de Nationale Veiligheidsraad, de werkgevers en ook door bepaalde vakbondsleiders van het ABVV en het ACV.

3) In werkelijkheid zijn de belangen van de arbeiders en die van de bazen tegenstrijdig of zelfs onverenigbaar, ook en vooral op het gebied van gezondheid.

4) Om hun winsten te beschermen, aarzelen de bazen niet om de waarheid te verdraaien, informatie achter te houden, de arbeiders te intimideren en te vertrouwen op rechters om de staking te breken met dwangsommen van 2.500 euro.

5) Door het ontslag van de Human Resources-manager en de preventieadviseur te eisen, zetten de arbeiders en het ABVV terecht de heilige patronale bevoegdheid om zijn/ haar eigen helpers aan te stellen onder druk. Het is een mooie oefening in “arbeiderscontrole".

6) Solidariteitsbezoeken van delegaties van andere bedrijven uit het hele land aan het AB-Inbev pikket, tonen aan hoezeer andere arbeiders zich vereenzelvigen met de strijd in Jupille. Ze weten dat ze vechten voor iets dat veel breder is dan de context van de brouwerij.

7) Dit conflict bij AB-Inbev zet de werkplaats en de arbeiders centraal in de strijd tegen de ziekte.

8) De boodschap die we krijgen van de stakers bij AB-Inbev is duidelijk: alleen arbeiders kunnen arbeiders beschermen. Werknemers kunnen alleen rekenen op hun eigen kracht, op collectieve actie, op hun waakzaamheid, op hun knowhow, op hun sociale intelligentie.

9) De bazen hebben hun belangen: de hervatting van de productie om de aandeelhouders en hun dorst naar winst te stillen. Wij hebben andere belangen: de hervatting van de productie, maar met het strengste respect voor veiligheidsregels en onder controle van werknemers en hun vakbondsvertegenwoordigers.

10) Sinds het uitbreken van de pandemie hebben de verschillende regeringen, de Nationale Veiligheidsraad en de werkgevers bewust het risico op besmetting op de werkvloer onderschat. Deze onderschatting is niet het gevolg van onwetendheid. De werkplek als ziektevector is opzettelijk onderbelicht. De reden is simpel: de productie heeft voorrang op de gezondheid van werknemers. We zien hier duidelijk het lobbywerk van de verschillende werkgeversorganisaties. Maar dit lobbyen is niet op al te veel obstakels gestuit, aangezien de politieke partijen van rechts en de sociaaldemocratie overtuigd zijn van de geldigheid van kapitalistische economische principes.

11) In tegenstelling tot de uitspraak van de afgevaardigde-beheerder van het VBO, Pieter Timmermans, die stelt "De plekplaats is misschien wel de veiligste plek om niet besmet teraken" (RTBF, 30 april 2020) concludeerde een wetenschappelijke studie van de Universiteit Antwerpen dat meer dan de helft van de besmettingen op het werk voorkomt (Gazet van Antwerpen, 19 mei 2020).

12) Nog een andere, recentere, analyse van het Vlaams Agentschap voor Gezondheid en Zorg, stelt dat de recente stijging van het aantal besmettingen met het coronavirus eerst op het werk en op school en daarna alleen in het gezin plaatsvindt (GVA, 10 september 2020)

13) Het is duidelijk dat de werknemers van AB Inbev vechten voor de gezondheid van ALLE werknemers.

14) Het ABVV en het ACV moeten de kans grijpen en onmiddellijk een solidariteitscampagne lanceren in alle bedrijven. De centrale slogan van deze campagne is duidelijk: onze gezondheid is meer waard dan hun winst! Arbeiders zijn geen kanonnenvlees!

15) In navolging van Jupille moeten overal de arbeiders, hun vakbondsdelegees en de leden van het CPBW het voortouw nemen en de veiligheid van de arbeiders zelf verzekeren. De toename van de besmettingen die de laatste weken is vastgesteld, moet in de bedrijven worden gestopt. Dit impliceert een strijd tegen de belangen van de bazen en hun kapitalistische systeem.

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 324 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken