Lees hier het pamflet dat we gaan uitdelen op de grote vakbondsbetoging van 20 juni.

___________________________________________________________________________________________________________________

De bazen en de regering willen ons doen geloven dat wij allen in hetzelfde schuitje zitten. Zoals uit deze cijfers blijkt is niets minder waar:

* De winstmarges van bedrijven zijn nog nooit zo hoog geweest. +47% in 2021!

* Meer dan de helft van de beursgenoteerde bedrijven hebben dividend uitgekeerd aan hun aandeelhouders voor een totale som van 8,1 miljard in 2021 alleen al!

* De salarissen van CEO's van beursgenoteerde bedrijven zijn met 14,4 % gestegen

* Nooit eerder is er zoveel geld van de rijken naar belastingparadijzen gegaan: 266 miljard euro

Onbetaalbare facturen

Aan de andere kant kan 1 op de 4 werknemers zijn rekeningen niet betalen. Werknemers moeten op het werk slapen of zijn verplicht om ziekteverlof op te nemen om geen volle tank te moeten betalen. Het loon of de uitkering volstaat niet meer om het einde van de maand te halen! De maatregelen van de regering Vivaldi om de levensduurte te verlichten zijn volstrekt ontoereikend en komen te laat. Nu wil het patronaat ook nog prutsen aan onze index. Dit pikken we niet. Er zijn consequentere maatregelen nodig om de stijgende kosten van levensonderhoud tegen te gaan.

De prijzen moeten onmiddellijk worden bevroren. Allereerst de prijzen van energie en van de eerste levensbehoeften. Om onze lonen te verhogen, moet de wet van 1996 worden afgeschaft.

We moeten ook de energiekapitalisten onteigenen en een openbaar energiebedrijf oprichten. De energieprijzen kunnen alleen betaalbaar blijven wanneer de elektriciteitscentrales en de distributienetwerken het algemeen belang dienen en niet de winst van enkelen.

Voor een klassenstrijdsyndicalisme


Met de galopperende inflatie staat ons de volgende maanden een vertraging van de economie, zelfs een recessie te wachten. Bedrijfssluitingen en banenverlies zullen daar het gevolg van zijn. Sterke vakbonden zijn nodig om dit aan te pakken. De kracht van onze vakbonden ligt niet in de vaardigheid van de onderhandelaars, maar in hun bereidheid om de werkende klasse in de strijd te mobiliseren.
Het is de hoogste tijd om ons niet langer vast te klampen aan de verrotte strategie van het sociaal overleg en resoluut de weg van de klassenstrijd in te slaan. Alleen een goed voorbereide mobilisatie in de bedrijven en de volkswijken, met algemene vergaderingen en een actieplan dat uitloopt op een algemene staking, kan de situatie omkeren.

Voor de socialistische revolutie

Het kapitalisme leidt ons van pandemie naar crisis en oorlog. Zolang dit systeem, dat gebaseerd is op de waanzinnige wedloop naar winst en de commercialisering van de natuur en de mens, blijft bestaan, is er geen toekomst voor de werkende klasse. Daarom willen we dit systeem omverwerpen met een socialistische revolutie.

* Voor een terugkeer naar een echte index. Nee tegen de gezondheidsindex

* Voor een bevriezing van de prijzen en een verhoging van de lonen

* Voor een blijvende verlaging van de BTW op energie tot 6%

* Voor de nationalisatie van de energiesector onder de democratische controle van de arbeiders

* Voor een planeconomie in dienst van sociale en ecologische belangen

* Weg met het kapitalisme, voor een socialistische revolutie

* Sluit aan bij Vonk, de Belgische afdeling van de International Marxist Tendency

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 324 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken