Het VS-imperialisme is de sterkste kracht op de planeet achter de voortdurende kapitalistische uitbuiting, armoede en ellende. Nu heeft de Zweedse regering besloten dat het in het belang van het Zweedse imperialisme is om zich aan te sluiten bij de door de VS geleide oorlogsalliantie, de NAVO. Wij zeggen: Vecht tegen de NAVO, vecht tegen het imperialisme – leve de internationale solidariteit van de arbeidersklasse!

Iets meer dan twee decennia geleden, na 11 september 2001, deed het VS-imperialisme een beroep op artikel 5 van de NAVO-grondwet, het Noord-Atlantisch Verdrag. In dit artikel staat dat een gewapende aanval op één lidstaat een aanval op alle lidstaten is.

Het artikel werd om één reden geactiveerd: om de lidstaten van de NAVO ertoe aan te zetten Afghanistan binnen te vallen. Vervolgens brachten ze 20 jaar door met het promoten van democratie en vrijheid door het land met de grond gelijk te maken, miljoenen levens te verwoesten en het land achter te laten op de rand ontbinding en opnieuw in de greep van de Taliban.

De NAVO is het militaire orgaan van het VS-imperialisme, en het is niet nodig om de lange lijst met (oorlogs)misdaden op te sommen. De Zweedse bourgeoisie, die zichzelf wil presenteren als een pleitbezorger van "vrede", "democratie", enz., beweert natuurlijk dat de NAVO een defensieorganisatie is. Dit is alleen waar als je de verdediging van het recht van de VS, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië enz. bedoelt om overal ter wereld vrijuit te moorden, plunderen en stelen. Zweedse arbeiders zullen in zo'n alliantie niet veiliger zijn - integendeel.

Imperialistische belangen

Het Zweedse imperialisme is te klein om echt een rol van betekenis te kunnen spelen in de meeste conflicten waarbij de andere imperialistische machten betrokken zijn. Hun belangrijkste rol was het exporteren van een aanzienlijke hoeveelheid wapens, waarvan de grootste ontvanger in 2021 de Verenigde Emiraten was – en het grootste slachtoffer: het Jemenitische volk.

De Zweedse imperialisten zijn momenteel druk bezig met het bevorderen van hun belangen in de Baltische staten. Zo bezitten slechts twee Zweedse banken (Swedbank en SEB) nu meer dan de helft van het banksysteem. Dit heeft hen op gespannen voet gebracht met het machtigere Russische imperialisme. De Zweedse bourgeois wil al lang dat de NAVO een agressievere houding aanneemt in Oost-Europa en de Baltische staten. Door formeel lid te worden van de NAVO, kunnen ze hun invloed op het bondgenootschap vergroten en op die manier hun investeringen en winsten verdedigen.

Zweden probeerde vroeger een humanitaire façade in stand te houden. Formeel neutraal en ogenschijnlijk een vriend van kleine en onderdrukte naties. In de praktijk koos het tijdens de Koude Oorlog de kant van de NAVO en de VS. Sinds de val van de Sovjet-Unie is het geleidelijk dichter bij de NAVO gekomen en heeft het deze schijn van neutraliteit opgegeven. In 1994 sloot Zweden zich aan bij een NAVO-project met de Orwelliaanse naam Partnership for Peace. Vanaf 2003 vochten Zweedse troepen onder leiding van de NAVO in Afghanistan als onderdeel van de International Security Assistance Force (ISAF). In 2014 werd een memorandum van overeenstemming met de NAVO ondertekend dat het gemakkelijker maakte om NAVO-oefeningen te organiseren en Zweden te gebruiken als basis voor militaire operaties tegen Rusland.

Met de invasie van Oekraïne ontketende de Zweedse bourgeoisie een lawine van propaganda om een draagvlak te creëren bij de bevolking ter ondersteuning van het Zweedse, Europese en Amerikaanse imperialisme. Zo werd ten onrechte beweerd dat Poetin van plan is Zweden binnen te vallen door het eiland Gotland in de Oostzee in te nemen en andere soortgelijke fantasieën. Niemand kan dit serieus nemen. Rusland zou Zweden alleen rechtstreeks aanvallen als onderdeel van een totale oorlogscampagne tegen de Centraal-Europese mogendheden - te beginnen met Duitsland. Iedereen kan begrijpen dat Poetin geen enkele kans zou hebben om zo'n oorlog te winnen. Een dergelijk scenario is volledig uitgesloten. Het belangrijkste doel van deze campagne is om arbeiders bang te maken zodat ze Zweeds ​​lidmaatschap van de NAVO zouden steunen.

Jarenlang verzonnen ze paranoïde verhalen over Sovjet- en later Russische onderzeeërs die de Zweedse wateren zouden zijn binnengedrongen. In 2014 werden op grote schaal observaties van Russische onderzeeërs door ex-militairen - als waar bevestigd door het Zweedse leger - gepubliceerd door de burgerlijke pers. Zoals verwacht bleek later dat dit complete verzinsels en onwaarheden waren. De vermoedelijke onderzeeër was eigenlijk defecte weerapparatuur, wat later ook werd onthuld door militaire bronnen.

Verraad door arbeiderspartijen

De sociaaldemocratische regering heeft niet alleen wapens gestuurd om de proxy-oorlog van de Amerikaanse imperialisten in Oekraïne te ondersteunen, maar heeft ook de militaire uitgaven verhoogd tot op het niveau van de door de NAVO-vereiste 2 procent van het BBP. In de praktijk besloot de partijleiding binnen enkele dagen na de invasie van Poetin om over te schakelen naar een open pro-NAVO-positie. De Zweedse heersende klasse zag haar kans om zich aan te sluiten. De afgelopen weken heeft de sociaaldemocratische partij een complete schijnronde van interne "discussies" en "debatten" gehad, zoals degene die vorige week online plaatsvonden en waar blijkbaar niemand het verstandig vond een tegenstander van NAVO-lidmaatschap uit te nodigen. Dit is een parodie op interne democratie, waarbij de beslissing reeds vooraf door de rechtse leiders genomen was.

De meningen die er echt toe doen voor deze sociaaldemocratische leiders zijn die van de Zweedse heersende klasse. In april was er een ontmoeting tussen de Zweedse regering, vertegenwoordigd door minister van Financiën Damberg, en de Finse president en militaire vertegenwoordigers in Helsinki. Op deze bijeenkomst was het hoofd van een van de belangrijkste kapitalistische families in Zweden, Jacob Wallenberg, uitgenodigd. Overigens heeft deze familie ook zeggenschap over SAAB, de grootste Zweedse wapenexporteur, en de eerder genoemde bank SEB.

Verschillende vertegenwoordigers van grote bedrijven hebben zich uitgesproken voor toetreding tot de NAVO en Finse vertegenwoordigers van het bedrijfsleven beweerden dat als Zweden zich niet bij de NAVO zou aansluiten, dit "negatief zou zijn voor het aantrekken van buitenlandse investeringen". Jacob Wallenberg verwelkomde de beslissing van de sociaal-democratische leiders ten gunste van het NAVO-lidmaatschap, waarmee hij verder verduidelijkte dat ze de steun en zegen van de bourgeoisie hebben.

"Zweedse bedrijven hebben altijd een actieve rol gespeeld in de Zweedse veiligheid, de verdediging van ons land en de noodzaak van samenwerking met anderen," schreef Wallenberg in een verklaring.

De Zweedse kapitalisten wrijven zich nu inderdaad in de handen en denken aan de kansen die dit voor hen zal openen, in het bijzonder in de wapenindustrie. Een artikel in de zakenkrant Dagens industri beschreef opgewekt de wonderen die de oorlog in Oekraïne voor SAAB zal betekenen, en wees er ook op hoeveel meer zou kunnen worden bereikt door lid te worden van de NAVO:

“Een Zweeds-NAVO-lidmaatschap is een geweldige kans voor SAAB. Het zou markten openen voor het bedrijf en het veel gemakkelijker maken om te verkopen... SAAB zou nu een gouden kans moeten hebben om hun prijzen te verhogen en meer betaald te krijgen, zodat de aandeelhouders hier ook van kunnen profiteren."

Helaas is het leiderschap van de Linkse Partij gezwicht voor burgerlijke druk. Het is waar dat de partij formeel haar oppositie tegen de NAVO handhaaft, maar deze oppositie is tot het uiterste verzwakt en verward. Zo stemden ze voor verhoging van het militaire budget tot het bedrag dat nodig is om het NAVO-lidmaatschap aan te vragen (2 procent van het BBP). Ze hebben ook vaak gesproken over hoe belangrijk het is om defensiedeals te sluiten met andere landen en hebben gestemd voor het sturen van wapens naar Oekraïne, wat alleen maar zal dienen om de oorlog te verlengen.

De leider van de Linkse Partij, Nooshi Dadgostar, verklaarde in april:

“Mijn standpunt is dat we in Zweden veiliger zijn als we ons buiten een militair bondgenootschap bevinden. Maar het is belangrijk dat we brede overeenstemming hebben. Dat we dit samen doen als één volk en één natie. Ik ben het niet vaak eens met [voormalig conservatieve premier] Carl Bildt, maar in deze kwestie wel. Er is de linkervleugel en er is de rechtervleugel, maar het Zweedse leger zijn alle Zweden bij mekaar.”

Soortgelijke nationalistische propaganda is sinds de eerste dag van de oorlog een essentieel onderdeel van de leiderschapslijn van de Linkse Partij. Afgezien van hun formele oppositie tegen de NAVO, klinken ze bijna precies hetzelfde als alle andere partijen en de media: praten over de noodzaak om samen te komen om de "Russische dreiging" tegen te gaan, de Zweedse veiligheid te verdedigen en al het andere. Ze hebben zich niet tegen de NAVO verzet op grond van de principiële reden dat het een alliantie is voor imperialistische oorlogen en uitbuiting. In plaats daarvan hebben ze zich gefocust op volledig secundaire punten, zoals het feit dat ‘ondemocratische naties’ zoals Hongarije en Turkije lid zijn, of dat Donald Trump mogelijk weer president van de VS wordt. Dit geeft geloofwaardigheid aan het liberale standpunt dat het bombarderen van burgers, het met de grond gelijk maken van hele landen en het begaan van oorlogsmisdaden in principe acceptabel is als het maar wordt gedaan door hun eigen favoriete leiders zoals Obama of Biden. Hun belangrijkste eis was uiteindelijk niet een duidelijke oppositie tegen de NAVO, maar dat er in een referendum over de kwestie zou worden gestemd.

Dit verraad door de leiders van de belangrijkste arbeiderspartijen heeft de beweging onthoofd. Dit heeft de heersende klasse de perfecte gelegenheid gegeven om hun samenwerking met het VS-imperialisme te formaliseren doormiddel van een NAVO-lidmaatschap.

Nee tegen de NAVO!

Ondanks niet aflatende oorlogspropaganda in alle burgerlijke media, is ongeveer de helft van de Zweedse bevolking nog steeds tegen de NAVO of onbeslist. Dit getuigt van een gezonde scepsis tegenover deze imperialistische organisatie onder belangrijke lagen van de bevolking en de arbeidersklasse.

Links en de arbeidersbeweging zouden het NAVO-lidmaatschap moeten bestrijden omdat het een instrument voor oorlog en onderdrukking is. Het is overduidelijk dat dit met de huidige leiding van de arbeidersbeweging en de vakbonden niet zal gebeuren. Daarom moeten we strijden voor een arbeidersbeweging die gewapend is met een revolutionair en oprecht internationalistisch programma.

Het echte alternatief voor een NAVO-lidmaatschap is niet teruggaan naar de vroegere zogenaamde neutraliteit, d.w.z. het aangaan van geheime allianties waarvan de Zweedse kapitalisten denken dat ze hun aandeel in de imperialistische winsten internationaal zullen vergroten. Het echte alternatief is de onverzoenlijke strijd tegen het imperialisme. Dit moet gebaseerd zijn op internationale solidariteit van de arbeidersklasse en een programma voor de socialistische wereldrevolutie.

De IMT in Zweden, Revolution, zal haar strijd tegen de NAVO, het Zweedse imperialisme en het kapitalistische systeem voortzetten. Het besluit om het NAVO-lidmaatschap aan te vragen onthult het verrotte karakter van het Zweedse imperialisme en de noodzaak om het kapitalisme af te schaffen en vrede en veiligheid voor iedereen te garanderen.

  • Geen man/vrouw, geen cent voor de NAVO-oorlogsmachine!
  • Weg met het imperialisme! Weg met het kapitalisme!
  • Vecht voor socialisme!
  • Lang leve de solidariteit van de internationale arbeidersklasse!

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 324 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken