Op 30 augustus 2011 lekte via Wikileaks een telegram dat op 29 september 2006 vanuit de VS-ambassade in België verstuurd werd naar de Secretary of State in Washington, met kopie naar de Amerikaanse ambassade in Caracas en in Kathmandu en naar de United States Interest Section in Havana: http://wikileaks.org/cable/2006/09/06BRUSSELS3278.html

De volledige vertaling van het telegram vindt u helemaal onderaan dit artikel. De meest markante passages geven we hier weer:

“Op 27 september overhandigde het politiek bureau de punten uit het referentietelegram betreffende de bezorgdheid over het groeiende bewapeningsprogramma van Venezuela aan Christiaan Van Driessche, hoofd van het Belgisch Ministerie van Buitenlandse Zaken, afdeling Latijns-Amerika…”

“Over de meer algemene bezorgdheid van België betreffende Venezuela zei Van Driessche dat België het Venezuela van Chávez als een “echte bedreiging” beschouwt en dat het een negatief effect zou kunnen hebben op de Mercosur-landen. De dreiging was vooral zorgwekkend met betrekking tot de successen van de organisatie – Chili, Brazilië en Argentinië. Hij hoopte dat het “gezond verstand” van het Venezolaans volk de overhand zou hebben op de duidelijk extremistische slagzinnen van Chávez, ondanks het merkwaardig charisma dat de man uitstraalt naar het gewone volk.”

Dat België meeheult met de imperialistische en oorlogszuchtige VS is al langer geweten. Nu zijn er ook officiële uitspraken over Venezuela aan het licht gekomen. Uitspraken die Venezuela isoleren en het land schade toebrengen op internationaal valk. Het Venezuela van Hugo Chávez wordt officieel door België als een reële bedreiging gezien. We weten natuurlijk welk land de grootste bedreiging vormt voor de wereld in het algemeen en voor Venezuela in het bijzonder. Venezuela is tegen elke vorm van oorlog of geweld waar dan ook ter wereld. Het kiest de weg van vreedzame maar kordate oplossingen, van onderuit – door het volk – gestuwd, om zich te bevrijden van het imperialistisch juk en om het volk een waardig leven te bieden. En dat is niet naar de zin van de VS: de winsten van de economie gaan nu naar sociale projecten voor het volk en verdwijnen niet meer in de kapitalistische zakken van de VS en hun in Venezuela geplaatste marionetten, met de rijke elite in hun voetzog. De agressoren ten opzichte van Venezuela zijn de VS en haar bondgenoten. En Venezuela heeft het recht, zelfs de plicht, zich te verdedigen tegen deze militaire dreiging. We hadden het daar al uitgebreider over in een vorig artikel.

Dat België op een laffe manier de kant kiest van de oorlogophitsers en op die manier eerder oorlog dan vrede propageert, is niet verwonderlijk. Er zijn veel economische belangen mee gemoeid en België is als de dood voor eventueel moeilijke relaties met de VS. Slaafs zal het de wensen van de imperialisten vervullen. De dood van duizenden mensen is voor België veel minder belangrijk dan het verlies van ook maar één handelscontract met de VS. Zie ook de Belgische interventie in Libië.

Het is ook zeer verwonderlijk dat België nooit bedenkingen had bij, of door de VS op de vingers getikt werd voor wapenleveringen aan Venezuela toen dat nog onder controle was van de VS en zijn lakeien. Er werd in Venezuela zelfs een FAL-fabriek opgestart. Als wapens dienen om het volk te onderdrukken, of om andere volkeren uit te moorden, dan hebben België, noch de VS daar een probleem mee. Een bijzonder hypocriete houding.

Van Driessche stelt ook dat België geïnteresseerd is in gelijk welke informatie van de VS-ambassade over Belgische bedrijven die akkoorden sluiten met Venezuela. Hij zegt duidelijk: “whatever information”. Hij heeft het dus niet enkel over wapens. Wat hij hier eigenlijk doet is de VS aanzetten tot het verzamelen van (al dan niet geheime) informatie over zowel Belgische als Venezolaanse bedrijven of staatszaken. Wat Van Driessche betreft kan de VS dus gerust zijn agenten inzetten om uit te pluizen wat er in Venezuela aan de hand is. Het getuigt van weinig respect voor de soevereiniteit van Venezuela.

Dan vindt hij het ook nog nodig Mercosur er bij te halen, want Venezuela zou een bedreiging zijn voor de successen van deze organisatie. Venezuela trad in juni 2006 toe tot Mercosur met de goedkeuring van alle lidstaten, behalve Paraguay, waar het Congres de toetreding nog moet goedkeuren. President Lugo van Paraguay riep al op om de toetreding goed te keuren. Argentinië en Brazilië, die beide de vrijmarktpolitiek van de VS veroordelen, spraken zich duidelijk uit in het voordeel van Venezuela [i]. Is Van Driessche, een man die van 2000 tot 2005 zijn diplomatieke “kwaliteiten” in Afrika tentoon spreidde, dan zo’n Latijns-Amerika-kenner dat hij beter op de hoogte is dan de Latijns-Amerikaanse grootmachten? Zijn standpunt druist rechtstreeks in tegen het hunne. Wat meer bescheidenheid zou hem sieren. “Handen af van Latijns-Amerika!”, Van Driessche.

Van Driessche verkondigt sinds 2008 zijn “wijsheden” in Algiers, waar hij Belgisch ambassadeur is. We houden ons hart vast voor Algerije.

Het gelekt telegram dateert van 2006. Karel De Gucht was toen Minister van Buitenlandse Zaken onder Verhofstadt II, wat op zich ook al veelzeggend is. We zijn nu 2011 en we hebben alle redenen om te vermoeden dat er niets veranderd is in de houding van de Belgische regering ten opzicht van de VS en Venezuela. We vragen ons trouwens af of de Belgische diplomatie ooit contact zocht met de Venezolaanse ambassade om op een eerlijke en open manier te vertellen dat ze bezorgd is om de toestand in Venezuela en om meer uitleg te vragen. We gaan er van uit dat dat niet zo is, dat ze niet geïnteresseerd is in het andere verhaal, want dat past niet in haar kraam. Ze geven er de voorkeur aan op een laffe en achterbakse manier, via eenzijdige contacten met de VS-ambassade, een democratisch land waar eindelijk na vele jaren van onderdrukking het volk weer hoop heeft, in diskrediet te brengen en te veroordelen op basis van leugenachtige, imperialistische verklaringen van de VS. Er is vast nog niets veranderd. Het is gewoon wachten tot er een nieuw telegram lekt om dat met meer zekerheid te kunnen zeggen.

Patrick Hens
Handen Af van Venezuela
http://www.facebook.com/groups/handenafvanvenezuela

 

Vertaling telegram:

Onderwerp: Overhandiging van de koerswijzing ten opzichte van het bewapeningsprogramma van Venezuela aan België

  1. Op 27 september overhandigde het politiek bureau de punten uit het referentietelegram betreffende de bezorgdheid over het groeiende bewapeningsprogramma van Venezuela aan Christiaan Van Driessche, hoofd van het Belgisch Ministerie van Buitenlandse Zaken, afdeling Latijns-Amerika. Van Driessche antwoordde dat België de bezorgdheid van de VS deelt en dat de federale regering de wapenexport volgt, maar dat ze weinig kon doen op het vlak van licenties voor de export van wapens omdat die bevoegdheid enkele jaren geleden overgegaan was naar de regionale Vlaamse, Waalse en Brusselse regeringen, nadat een niet toegestane verkoop van vuurwapens aan het Nepalees leger publieke verontwaardiging veroorzaakt had. Van Driessche voegde er aan toe dat het nieuw systeem de bedoeling heeft een beter overzicht te krijgen, maar dat het spijtig genoeg geheime wapenverkoop toelaat, die de federale regering nooit goed zou keuren. Hij was geïnteresseerd in gelijke welke informatie die de ambassade zou kunnen geven over Belgische bedrijven die akkoorden sluiten met Venezuela.
  2. Het politiek bureau vertelde Van Driessche dat de ambassade eerder die week vertegenwoordigers van de drie regionale regeringen en van de afdeling wapencontrole van het Ministerie van Buitenlandse Zaken uitgenodigd had voor een lunchmeeting en dat daar de bezorgdheid van de VS in verband met wapenverkoop – inclusief Venezuela - besproken werd. Van Driessche stelde voor ook de bureaus voor exportpromotie van de drie regio’s op de hoogte te brengen van de bezorgdheid van de VS. We kwamen overeen dit zo snel mogelijk te doen.
  3. Over de meer algemene bezorgdheid van België betreffende Venezuela zei Van Driessche dat België het Venezuela van Chávez als een “echte bedreiging” beschouwt en dat het een negatief effect zou kunnen hebben op de Mercosur-landen. De dreiging was vooral zorgwekkend met betrekking tot de successen van de organisatie – Chili, Brazilië en Argentinië. Hij hoopte dat het “gezond verstand” van het Venezolaans volk de overhand zou hebben op de duidelijk extremistische slagzinnen van Chávez, ondanks het merkwaardig charisma dat de man uitstraalt naar het gewone volk.
  4. Commentaar: de vragen van Van Driessche maakten duidelijk dat hij en zijn collega’s zeer graag zo veel mogelijk wilden weten over mogelijk beschamende wapentrafiek vanuit België. In België produceert men enkel kleine wapens, maar toch is het een potentiële bron.

[i] De toetreding van Venezuela tot Mercosur en de mening van Brazilië en Argentinië hierover: http://news.softpedia.com/news/Venezuela-is-Officially-Accepted-in-MERCOSUR-30594.shtml

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 324 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken