Op 5 maart 2013, om 16u25 overleed Venezolaans president Hugo Chávez. Het droevige nieuws werd meegedeeld door vicepresident Maduro.

Eerder op de dag was er een vergadering geweest met de regering, de legertop en twintig gouverneurs van de socialistische partij PSUV. Daar werd besloten een reeks maatregelen te treffen tegen de campagne van destabilisatie en sabotage die gevoerd wordt door de oligarchie en het imperialisme. Zo werden er specifieke acties aangekondigd tegen de sabotage van de elektriciteitsverdeling en de economie.

Er werd ook beslist twee medewerkers van de ambassade van de Verenigde Staten, een attaché van de luchtmacht en zijn assistent, het land uit te zetten wegens het organiseren van een samenzwering tegen de democratisch verkozen regering van Venezuela. Ze hadden met dit doel actief militair personeel gecontacteerd.

Hoewel de regering op 4 maart al had meegedeeld dat, door een nieuwe infectie van de luchtwegen, de gezondheidstoestand van Chávez verslechterde; hoewel Chávez al twee jaar tegen kanker streed, sloeg het nieuws over de dood van de President in als een bom. Er zijn vele berichten over wenende mensen in de straten, algemene verslagenheid. Vanaf het moment dat het droevige nieuws bekend raakte, stroomde het volk toe op de naar Simón Bolívar genoemde pleinen in het centrum van de steden en dorpen in heel het land.

Duizenden kwamen al samen op Plaza Bolívar in Caracas en trokken richting presidentieel paleis Miraflores. Ze riepen vastberaden slogans: “el pueblo unido jamás será vencido” (het verenigde volk zal nooit overwonnen worden), “no volverán” (ze zullen niet terugkeren) y “la lucha continúa” (de strijd gaat verder).

Handen Af van Venezuela werd tien jaar geleden opgericht ter verdediging van de Bolivariaanse Revolutie, geleid door Hugo Chávez. Hij was samen met het revolutionaire volk van Venezuela een inspiratie voor iedereen die tegen het imperialisme en het kapitalisme vecht, voor een betere en meer humane wereld, voor het socialisme.

Wij willen onze diepste gevoelens van medeleven betuigen aan het Bolivariaanse volk en aan de regering. We roepen de arbeiders, de jeugd en progressieve mensen overal ter wereld op de Venezolaanse Revolutie met nog meer kracht te verdedigen tegen de imperialistische inmenging uit het buitenland en tegen de interne vijanden.

Zoals Chávez zelf ooit zei: de beste manier om de Bolivariaanse Revolutie te verdedigen is ze uit te breiden naar ons eigen land.

Leve de Bolivariaanse Revolutie! Handen Af van Venezuela! Ze zullen niet terugkeren!

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 324 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken