Er is een staatsgreep aan de gang in Venezuela, gepromoot door het imperialisme en zijn lakeien van het Lima-kartel; en uitgevoerd door zijn marionetten in de oppositie. Op 23 januari kwam de coup in een hoger stadium van uitvoering terecht, toen afgevaardigde Guaidó een eed aflegde als 'president verantwoordelijk voor de republiek'.

De reactie vanuit het Witte Huis liet niet lang op zich wachten. Alsof het haast van de uitvoering van het plan afwist, verklaarde het op Twitter dat "President @realDonaldTrump de Voorzitter van de Venezolaanse Nationale Vergadering, Juan Guaidó, officieel als Interim President van Venezuela erkend heeft."

Op gelijke wijze sprak de secretaris-generaal van het Ministerie van Amerikaanse Kolonies (de OAS), Almagro, zich uit voor de coupplegers, nadat hij de voorgaande dag al de aanstelling erkende van een 'ambassadeur' voor deze organisatie vanuit de Nationale Vergadering.

Geconfronteerd met imperialistische inmenging, kondigde President Maduro het verbreken aan van de betrekkingen met de Amerikaanse regering, en gaf hij de diplomatieke staf 72 uur om het land te verlaten. Hierop antwoordde 'president' Guaidó via een verklaring waarin hij 'alle hoofden van diplomatieke missies' oproept om 'hun werk te blijven doen in Venezuela':

Hiermee roept hij op tot verdere imperialistische inmenging.

Marco Rubio, die bekend staat als een geduchte vijand van de Bolivariaanse Revolutie, is ook naar buiten gekomen om te brullen over zijn steun voor de coup, waarbij hij oproept tot de uitzetting van Venezolaanse diplomaten en de erkenning van degenen die door hun marionettenpresident aangewezen zijn.

Lucha de Clases, de Venezolaanse sectie van de International Marxist Tendency, heeft duidelijk aangegeven dat we tegen de politiek van de Maduro-regering zijn, omdat verzoening tussen de klassen niets meer doet dan het belasten van de ruggen van werkende mensen met de crisis, het verstikken van het revolutionaire initiatief vanuit de massa's, het weggeven van de verworvenheden van de revolutie en het vrijmaken van de weg voor de overwinning van de reactie.

Tegelijkertijd maken we duidelijk dat we categorisch de staatsgreep verwerpen die gepromoot wordt door de as Trump-Bolsonaro-Almagro en zijn lakeien van het Lima-kartel. Als de reactionaire oppositie aan de macht komt, gesteund door het imperialisme, zou dit rampzalige gevolgen hebben voor de armen en de arbeiders, vanuit economisch, sociaal, politiek en democratisch oogpunt. Het 'transitieplan' dat opgesteld is door de Nationale Vergadering, spreekt openlijk over de privatisering van alle genationaliseerde bedrijven, over massale ontslagen in de publieke sector en heeft in het algemeen een politiek die duidelijk anti-arbeider en pro-bedrijfsleven is.

Verwerp de door het imperialisme gesteunde coup

De enige manier om de reactionaire coup te bestrijden, is op basis van de revolutionaire energie van de werkende klasse en de arme boeren. Milities moeten opgezet worden in elke buurt, gemeenschap en fabriek. Fabrieken moeten overgenomen worden en onder arbeiderscontrole geplaatst worden. Latifundias moeten worden bezet en verdedigd worden door Volksverdedigingsbrigades, welke al bestaan in verschillende deelstaten van het land.

Om tegen de coup te vechten, moet de economische macht weggehaald worden bij de bankiers en zakenlieden die haar financieren. Onteigen alle grote bedrijven en multinationals die betrokken zijn bij de staatsgreep. Er moeten bezettingen komen van alle stilgelegde en half-stilgelegde bedrijven, om deze onder arbeiderscontrole te plaatsen op basis van een democratisch productieplan, om zo aan de noden van de bevolking te voldoen. Genoeg concessies aan de kapitalisten: we eisen de onteigening van het bankwezen, grote bedrijven en grote landgoederen, onder de controle van de arbeiders en de georganiseerde boerengemeenschappen.

De taak van het bestrijden van de coup, gaat hand in hand met het oplossen van de dringende noden van de werkende bevolking, wat enkel gedaan kan worden door een einde te maken aan de politiek van overeenkomsten, onderhandelingen en concessies aan de bourgeoisie die de coup organiseert, en door een politiek te voeren die de belangen van de meerderheid van werkende mensen bovenaan zet.

Dit is geen tijd voor twijfels. Het imperialisme, dat de bevolking van Venezuela aanvalt door middel van economische sancties en financiële blokkades, voert nu zijn tempo op en is een beslissende fase van zijn coupplan ingegaan. Om deze reden doen we een oproep aan alle volken van de wereld, de arbeiders en de jeugd, om zich tegen de reactionaire, imperialistische staatsgreep te mobiliseren, door protestacties uit te voeren bij de ambassades en consulaten van de VS en Canada in alle landen.

Handen af van Venezuela!

Yankees Go Home!

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 324 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken