De verwoestende gevolgen van de opwarming van de aarde worden gevoeld door miljarden mensen over de hele wereld.

Terwijl talloze mensen in de nabije toekomst gevaar lopen vanwege de stijgende zeespiegel, voelen miljarden nu al de gevolgen van de droogte. Als gevolg van de stijgende temperaturen en extreme hitte, schat het VN Desertificatieverdrag (UNCCD) dat meer dan 2,3 miljard mensen te kampen hebben met watertekort.

Vooral Sub-Saharaans Afrika wordt geteisterd door waterschaarste. In de Hoorn van Afrika heerste rond mei de ergste droogte sinds vier decennia. Als gevolg daarvan zouden dit jaar wel 20 miljoen mensen honger kunnen lijden.

Half juni kende Europa een ongewoon vroege en extreme hittegolf, met recordtemperaturen in het midden van het continent. 16 juni werd het op verschillende plekken in Frankrijk wel 40°C, vroeger in het jaar dan ooit tevoren. In Spanje en Duitsland hebben zich bosbranden verspreid en veel mensen hebben het bevel gekregen hun huis te ontvluchten om aan de vlammen te ontkomen.

De verbranding van fossiele brandstoffen is de voornaamste oorzaak achter de opwarming van de aarde. Volgens rapporten van de Intergovernmental Panel on Climate Change ( IPCC ) moet de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 43 procent en tegen 2050 met ‘netto nul’ worden verminderd om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C boven het pre-industriële niveau (de limiet die in de Klimaatakkoorden van Parijs is vastgesteld). Dit betekent dat de productie van broeikasgassen in de atmosfeer ten gevolge van menselijke activiteit volledig moet worden stopgezet.

Om elk van deze doelstellingen te bereiken, zou er een radicale en snelle overgang nodig zijn van fossiele brandstoffen naar alternatieve energiebronnen. Onder het op winst gerichte kapitalistische systeem falen we er niet alleen in de noodzakelijke vooruitgang te boeken, maar gaan we zelfs achteruit.

Hoewel veel bedrijven streefcijfers hebben vastgesteld voor het terugdringen van hun broeikasgasuitstoot, zijn er geen serieuze plannen om daar gevolg aan te geven. Volgens een studie van het New Climate Institute halen de 25 grootste bedrijven (waaronder Google en Amazon) niet alleen hun eigen doelstellingen niet, maar overdrijven zij stelselmatig hun (ontoereikende) vorderingen.

Hieruit blijkt dat elke zogenaamde klimaatregelgeving ondoeltreffend zal zijn zolang de productiemiddelen in handen zijn van een minderheid van parasiterende profiteurs.

De echte zorgen van de heersende klasse

De waarheid is dat, hoewel een deel van de heersende klasse zich zorgen maakt over het vooruitzicht van klimaatverandering, het systeem als geheel in de eerste plaats wordt gedreven door een onverzadigbare zucht naar kortetermijnwinst. Een aantal van de meest ontaarde en kortzichtige kapitalisten neemt een totaal onverschillige houding aan ten opzichte van klimaatverandering: ze ontkennen het gevaar ervan, gedeeltelijk of in z’n geheel.

Op een conferentie van de Financial Times eerder dit jaar bijvoorbeeld, hield HSBC's Global Head of Responsible Investments, Stuart Kirk, een presentatie met als titel: "Waarom beleggers zich geen zorgen hoeven te maken over klimaatrisico".

Volgens Kirk is de discussie over de risico's van klimaatverandering "uit de hand aan het lopen". Hij zei verder:

"We hebben regelgevers in de VS die ons proberen te stoppen. We hebben het China-probleem. We hebben een dreigende huisvestingscrisis [waarmee hij een ineenstorting van de vastgoedmarkt bedoelt, in plaats van een verlammend tekort aan betaalbare woningen]. We hebben stijgende rentetarieven. Er komt inflatie aan en ik krijg steeds weer te horen dat ik moet kijken naar iets dat pas over 20 of 30 jaar gaat gebeuren, vandaar dat de proportionaliteit volkomen verkeerd is!"

Inderdaad, waarom zou je je zorgen maken over de problemen van over een paar decennia, als er vandaag winst te behalen valt? Het Global Head of Responsible Investments bij HSBC ziet geen enkele reden waarom we ons zorgen zouden moeten maken over de opwarming van de aarde, want de mens heeft een enorm aanpassingsvermogen, zozeer zelfs dat hij onder water kan leven!

Superwinsten

Veel olie- en gasbazen huilen tranen van vreugde om de oorlog in Oekraïne, omdat die de toch al stijgende inflatie van de gas- en olieprijzen heeft verergerd, wat voor hen en hun aandeelhouders recordwinsten betekent.

In de eerste drie maanden van 2022 hebben de 28 grootste producenten van fossiele brandstoffen samen bijna 100 miljard dollar winst gemaakt.

Zoals altijd is het de arbeidersklasse die moet betalen voor de crisis van het kapitalisme. Zowel door de catastrofale gevolgen van de klimaatverandering als door de economische schokken die miljoenen tot armoede dwingen.

Het kapitalisme is niet in staat om de planeet te redden. Integendeel, het is de grootste bedreiging voor de menselijke beschaving en zal altijd voorrang geven aan winst boven de planeet en het leven van mensen. In plaats van de strijd om het klimaat over te laten aan de bazen en de politici, moeten de arbeidersklasse en haar organisaties strijden om de economie in handen te krijgen, door de productie in eigen handen te leggen en de profiteurs te onteigenen.

Alleen door de vervuilende industrieën en de grote banken onder controle te krijgen, kunnen we de maatschappij volledig omvormen volgens een algemeen plan ten bate van de planeet en de menselijke behoeften. Dat is de enige manier om het afglijden naar barbarij, waartoe het kapitalisme ons veroordeelt, af te wenden.

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 324 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken