Afbeelding: Socialist Appeal (IMT Groot-Brittannië)

Het nationaal bureau van de Britse Labour Party (de socialistische partij in het Verenigd Koninkrijk) besloot op 20 juli vier linkse bewegingen, waaronder ons zusterblad Socialist Appeal, uit te sluiten. Sinds zijn aantreden, 18 maand geleden, heeft partijvoorzitter Sir Keir Starmer meer energie gestopt in het bestrijden van al wat links is in zijn partij dan in het voeren van een succesvolle oppositie tegen Johnson en de Conservatieve Partij.

Vooral de medewerkers van Socialist Appeal worden geviseerd. Zij namen het voortouw in het bekritiseren van de nieuwe leiding. Zij slaagden er ook in bij het laatste partijcongres – in de herfst van 2020 – de regels te laten aanpassen zodat Sir Keir Starmer bij het verliezen van een vertrouwensstemming ontslag zal moeten nemen, wat de verkiezing van een nieuwe voorzitter mogelijk maakt.

De beschuldigingen luiden dat deze “linksen” zich binnenin organiseren, dat ze de doelstellingen en de waarden van de socialistische partij niet delen. Dit klinkt wel héél hypocriet, komende van de rechterzijde die er zelf alles aan gedaan heeft om de verkiezingen van 2017 te saboteren en de democratisch verkozen leider Jeremy Corbyn stokken in de wielen te steken. Dit staat zwart op wit allemaal te lezen in een gelekt rapport van 13 april 2020. Tot op de dag van vandaag is hier geen gevolg aan gegeven en zitten de verantwoordelijken nog ongestoord in de vet betaalde pluchen zetels van het partijapparaat!

Hartverwarmende solidariteit

Zowel van vooraanstaande socialisten – Jeremy Corbyn op kop – vakbonden, belangrijke linkse organisaties zoals Momentum en Unite the Union als van gewone basismilitanten stromen de steunbetuigingen binnen.

“Kameraden, de poging om Socialist Appeal en andere groepen uit te sluiten is een absolute schande,”

verklaarde Ian Hodson, de voorzitter van de bakkersvakbond “We zullen niet toelaten dat Starmer voormalige Conservatieven met open armen ontvangt en de partij naar rechts doet opschuiven”. Ondertussen werd deze vakbondsleider ook uit de partij gezet! (Op 27 augustus 2021.)

De socialistische campagnegroep voor Labour gemeenteraadsleden citeerde wijlen Tony Benn over de aanval tegen marxisten in de socialistische partij:

“Wanneer de socialistische partij zou afstand nemen van de marxisten in hun rangen dan zouden de media – die bloed geroken hebben – eisen dat alle linksen uitgesloten worden zodat er slechts een onschadelijk alternatief voor de Conservatieven overblijft. Het Engelse kapitalisme kan dan op beide oren slapen, socialisme zou voor altijd van de agenda verbannen zijn!”

De linkse parlementair John McDonnel liet optekenen:

“Ik verzet mij volledig tegen het buiten drijven van socialistische krachten uit de partij. Aanhangers van de ideeën van Socialist Appeal hebben steeds loyaal en hard gewerkt om Labour kandidaten verkozen te krijgen; ze stonden altijd in de frontlinie bij vakbondsconflicten. Zo’n mensen viseren is in strijd met alles waar de Socialistische Partij voor staat.”

Kevin Ramage, een partijlid sinds 1974 schreef in een open brief:

“Het is omdat het marxisme – de vaststelling dat kapitalisme als systeem geen toekomst te bieden heeft aan de werkende klasse – steeds meer steun krijgt in de arbeidsbeweging dat Socialist Appeal aangevallen wordt. Je kan individuele leden uitsluiten, maar ideeën waarvan de tijd gekomen is, kan je nooit afsnijden van de arbeidersklasse.”

De vermaarde filmregisseur en Oscarwinnaar Ken Loach tweette op 14 augustus 2021:

“Het hoofdkwartier van Labour liet me weten dat ik niet langer geschikt ben om partijlid te blijven, gezien ik weiger afstand te nemen van diegenen die uitgesloten werden. Ik ben vereerd om op te komen voor de kameraden die het slachtoffer werden van deze heksenjacht. Starmer en zijn kliek zullen nooit een partij van het volk leiden. Zij zijn met enkelen, wij zijn met velen. Solidariteit!”

De tijd speelt in ons voordeel

Het kapitalisme bevindt zich in een diepe crisis. In tegenstelling tot het tijdperk van Tony Blair staan er geen hervormingen op de agenda, maar aanvallen en bezuinigingen. Sir Keir Starmer en de rechtervleugel hebben niets anders te bieden dan vlaggengezwaai en beroep doen op het bedrijfsleven.

Een verscherping van de klassenstrijd ligt in het verschiet, zowel in Engeland als wereldwijd. De tegenstellingen in de maatschappij hopen zich op, vooral in de arbeidersklasse. Dit zal hoe dan ook naar de oppervlakte komen en een uitdrukking vinden op straat, in de Socialistische Partij en in de vakbonden. Eén van de grootste vakbonden (Unite met 1,3 miljoen leden) koos op 26 augustus 2021 massaal voor de linkse kandidate Sharon Graham als nieuwe voorzitster, én dit is nog maar het topje van de ijsberg!

In dit proces zullen de arbeidersorganisaties keer op keer getransformeerd en op een hoger plan getild worden. De marxistische ideen zullen méér dan ooit relevant worden.

at is de reden dat we niet gedemoraliseerd of bedrukt zijn door deze heksenjacht! Integendeel, we zijn vastbesloten om de taak die we ons gesteld hebben tot een goed einde te brengen: het uitbouwen van de Marxistische tendens, Socialist Appeal, als de marxistische stem van jongeren en werknemers. We vragen aan iedereen die uitgesloten werd of die de socialistische partij verliet uit onvrede met het leiderschap van Starmer ons hierbij te helpen.