Bron: Reuters

In Brazilië is een ernstige politieke crisis uitgebroken. De minister van Justitie Moro trad gisteren af nadat president Bolsonaro het door Moro voorgedragen  hoofd van de  federale politie Valeixo had ontslagen.

De inmiddels ex-minister van Justitie beschuldigt Bolsonaro ervan een nieuwe korpschef te willen benoemen van wie hij informatie zou kunnen krijgen over zaken waarbij de zonen van Bolsonaro waren betrokken, waaronder de moord op PSOL-raadslid Marielle Franco. Bolsonaro en zijn familie maken deel uit van een onderzoek door de politie naar een hele reeks zaken, gaande van het verspreiden van nepnieuws tot de recente betoging voor een militaire staatsgreep. Er is sprake van politieke inmenging in het politieonderzoek.

Bolsonaro reageerde gistermiddag met een eigen persconferentie waarin hij Moro aanviel en zei dat hij niet wil tussenkomen in het werk van de politie, maar dat hij alleen maar een korpschef wilde hebben waarmee hij "kan communiceren". De aantijgingen van Moro zijn ernstig en zelfs binnen het kader van de burgerlijke wetgeving zouden ze gevolgen kunnen hebben. Er is ook het opvallende detail dat het ontslag van korpschef Valeixo de digitale handtekening draagt van Moro terwijl hij zegt dat hij dit nooit heeft getekend.

Bovendien speelde Moro een sleutelrol bij het aan de macht brengen van Bolsonaro . Hij was de hoofdrechter in het onderzoek naar het corruptieschandaal in Lava Jato dat Lula naar de gevangenis bracht. Niemand mag de illusie koesteren dat Moro op de een of andere manier progressiever is dan Bolsonaro of dat hij meer respect zou hebben voor de rechtsstaat dan Bolsonaro. In juni 2019 werd duidelijk dat Moro medeplichtig was aan het fabriceren van bewijs en dat de zaak tegen Lula politiek gemotiveerd was. Als gevolg hiervan werd Lula vrijgelaten uit de gevangenis.

Bolsonaro surfte tijdens zijn verkiezingscampagne op de populariteit van Moro als anticorruptiefiguur en benoemde hem vervolgens tot minister van Justitie. De twee mannen botsten echter al snel. Moro had ambities om zelf president te worden en dus beschouwde Bolsonaro hem als een rivaal. Hij probeerde van hem af te komen door hem aan het Hooggerechtshof te benoemen, maar dat lukte niet.

Het ontslag van Moro komt nauwelijks een week nadat Bolsonaro  zijn minister van Volksgezondheid Mandetta ontsloeg met wie hij over de corona-strategie was gebotst.

De crisis van de burgerlijke democratische instellingen in Brazilië verergert door de huidige omstandigheden van de Covid19-pandemie en de economische recessie, die Brazilië bijzonder hard heeft getroffen. Er is een sectie van de heersende klasse die Bolsonaro kwijt wil en een veiliger persoon aan de macht wil brengen. Nu ze Bolsonaro's zwakte voelen, gaan ze in het offensief.

We hebben vanaf het begin gezegd dat de verkiezing van Bolsonaro geen machtsovername door het fascisme vertegenwoordigde, maar een crisis van alle partijen van de heersende klasse enerzijds en een leiderschapscrisis van de arbeidersklasse anderzijds. Alleen onder deze omstandigheden kon een dergelijke reactionaire demagoog aan de macht komen.

We stelden dat Bolsonaro geen sterk regime vertegenwoordigt dat de arbeidersbeweging de kop zou kunnen indrukken, maar een zeer zwakke regering vol interne tegenstellingen en factiegevechten, van Moro tot Guedes, van de generaals tot de bende rond Olavo de Carvalho, elk factie met een eigen agenda en vechtend tegen alle anderen.

De krachtige studentenbeweging en de algemene staking een jaar geleden onthulden het potentieel voor een massabeweging om Bolsonaro ten val te brengen. De kameraden van Esquerda Marxista brachten de slogan van ‘Fora Bolsonaro!’ (Bolsonaro buiten) naar voren. Helaas weigerden andere linkse organisaties om die over te nemen, zogenaamd omdat ofwel "Bolsonaro te sterk is, we zijn in de greep van het fascisme, de slogan is ultralinks en prematuur", ofwel omdat "Bolsonaro werd verkozen en daarom legitimiteit heeft, hij moet dus zijn ambtstermijn kunnen voltooien". Dit laatste is de positie van de leiders van de PT. Lula hield zelfs zelfs vast aan deze positie van het eisen van respect voor de legitimiteit van het presidentschap van Bolsonaro nadat hij uit de gevangenis werd vrijgelaten. De afgelopen uren is PT-leiding echter van toon veranderd en zeroept nu op tot "Fora Bolsonaro!". Maar wat is de echte inhoud van deze slogan voor de PT? Volgens Veja:

"De PT zal de komende dagen een vergadering van haar leidinggevenden bijeenroepen om de implicaties van de campagne 'Fora Bolsonaro!' te evalueren. Tot die tijd zullen afgevaardigden van de partij proberen bruggen te slaan met de meest uiteenlopende sectoren, waarbij ze contact opnemen met politieke partijen en bedrijfsleiders. Senator Jaques Wagner en ex-kanselier Celso Amorim, voormalige ministers van defensie in de PT-regeringen, kregen de taak om besprekingen met het leger te hervatten."

In plaats van een campagne van massamobilisaties en stakingen om de regering te doen vallen, willen de PT-leiders een brede coalitie van "alle democratische politici". Ze willen een beroep doen op "bedrijfsleiders" en “zakenlieden” en zelfs op het leger!! Dit zijn dezelfde mensen die de PT van de macht hebben gedwongen en Lula in de gevangenis hebben gegooid! Dit is een totaal failliete strategie die bovendien al tijdens de presidentsverkiezingen was mislukt.

Ondertussen drukt de massa haar verzet tegen Bolsonaro EN Moro uit door met potten en pannen te slaan. Alleen de intrede van de massa op het toneel kan een uitweg bieden uit deze crisis. Anders wordt een reactionaire demagoog vervangen door een 'democratische' burgerlijke politicus en verandert er niets fundamenteels. De kameraden van de Esquerda Marxista, de IMT in Brazilië, agiteren nu voor de oprichting van ‘Fora Bolsonaro-comités’.

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 324 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken