Internationaal

De Venezolaanse strijd voor maatschappijverandering vindt steeds meer weerklank binnen de arbeidersbeweging, ook in België. Woensdag keurde het congres van ACOD-onderwijs West-Vlaanderen een motie goed ter ondersteuning van de Chavez-regering, de linkse vakbond UNT en de internationale campagne ‘Handen Af van Venezuela’.

Op 14 december 2005 nam de politieke commissie van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa een ontwerp van resolutie aan waarin ze het communisme veroordelen. De misdaden van het stalinisme worden handig gebruikt om de hele communistische beweging te criminaliseren. Daarom organiseerden verschillende linksen een petitie.

De verkiezing van Amir Peretz tot nieuwe leider van de Israëlische Labour Party wordt vaak beschreven als een politieke aardbeving. Hij heeft de reputatie een militante vakbondsleider te zijn. Nu komt hij onder steeds grotere druk van links en rechts, wat de toenemende polarisatie tussen de klassen in Israël weerspiegelt.

Evo Morales en zijn partij MAS behaalden een klinkende overwinning dankzij de stemmen van het gewone volk. De vroegere verdeeldheid van arbeiders en boeren die de linkse partijen ooit in het nadeel speelden, is geen excuus meer. Zij hebben nu met hun herhaaldelijke bereidwilligheid tot langdurige mobilisatie de bal in het kamp van de MAS gelegd.

In Venezuela werken meer dan 21.000 Cubaanse artsen en 5000 sportleraren mee aan president Chávez' gezondheidsprogramma voor de armere wijken. In ruil krijgt Castro's Cuba goedkope olieleveringen van Venezuela. We namen dit verslag van Jeroen Kuiper over uit MO* december 2005.

In december verlengden de maoïsten de wapenstilstand. Ze proberen een deal te sluiten met een deel van de burgerij om de koning te verjagen. De imperialisten lijken zo’n oplossing genegen. Enkel China blijft de koning nog steunen, maar voor hoe lang? Wat kunnen de armen hieruit winnen?

Op zaterdag 3 december namen meer dan 200 mensen deel aan de stichtingsconferentie van de Britse ‘Hands Off Venezuela’-campagne in de grote zaal van de Londense zetel van de docentenvakbond NATFHE. Ze werd bijgewoond door mensen uit heel Groot-Brittannië, voor het grootste deel activisten uit de Labour- en vakbondsbeweging, samen met een aanzienlijk aantal jongeren en studenten.

Evo Morales haalde als eerste in de geschiedenis van Bolivia een absolute meerderheid in de eerste ronde van de verkiezingen. Deze overwinning is het bijproduct van de revolutionaire beweging de afgelopen jaren. Morales staat nu voor de keuze welke meester hij wil dienen.

Begin december kon de rechtse oppositie in Venezuela een zware verkiezingsnederlaag toch nog gedeeltelijk verzilveren als een overwinning. Nochtans haalden partijen uit de Bolivariaanse beweging maar liefst 100 procent van de parlementszetels!

Onlangs uitgelekte documenten van het Pentagon beschrijven Venezuela als de “belangrijkste bedreiging na Irak”. Hiervoor is “full spectrum planning” voorzien, namelijk voorbereiding van een zo breed mogelijke waaier van acties tegen de Chavez-regering. Incluis een militaire inval. Waarom jagen Hugo Chavez en Venezuela het Witte Huis zo op stang? De revolutie natuurlijk!

De media staan bol van het goede nieuws dat de Venezolaanse president Chávez nu ook goedkoop stookolie zal leveren aan behoeftige Noord-Amerikanen. De Belgische pers pikte het nieuwtje eveneens op en schreef zelfs positieve artikels. Op uitzondering van De Morgen.

De gruwelijke gevolgen van de aardbeving in Pakistan zijn niet enkel aan de natuur te wijten. De dictatuur van Musharraf bleef zwaar in gebreke. De PTUDC maakt van noodhulp dan ook een politieke strijd. Het marxistisch parlementslid Manzoor Ahmed slaagde erin de linkerzijde van Pakistan en India rond deze ramp te verenigen.

Textielbedrijven verhuizen van Europa naar Noord-Afrika. De barre werkomstandigheden en slechte lonen zorgen voor grote winsten. Bij Dewhirst in Marokko woeren de arbeiders strijd hiertegen. Het antwoord van de directie is gewoonwerg repressie en afdanking.

De Linkspartei in Duitsland doet ook in België de hoop opleven dat een grote partij links van de sociaal-democratie mogelijk is. Niet alleen klein-links klampt zich aan het voorbeeld vast. Ook binnen de voorhoede van de arbeidersbeweging wordt het debat gevoerd, zeker nu de SP.a-leiding zo arrogant reageert tegen de vakbondseisen. Daarom gaan wij hier dieper in op het ontstaan en de perspectieven voor de Linkspartei.

Orkaan Katrina en de massale schade die ze aanrichtte, legde op brutale wijze de tegenstellingen tussen rijk en arm in de VS bloot. John Peterson van de Workers International League legt in een interview uit wat het effect is op het bewustzijn van veel Amerikanen.

Meer dan 400 mensen van 235 bedrijven onder arbeiderscontrole en 20 verschillende nationale vakbondscentrales kwamen samen in Caracas. Elke syndicalist en linkse militant zou op de hoogte moeten zijn van deze historische meeting. Tijdens de openingsbijeenkomst met 3000 arbeidersactivisten legde president Chávez uit waarom het juist het kapitalisme is dat bedrijven sluit en dat deze “moeten teruggewonnen worden door de arbeiders”.

Wat we in Frankrijk zien is een opstand van jongeren – niet van de gelukkige jeugd, wel van de meest onderdrukte, verschopte en wanhopige jeugd. De methoden die deze jeugd aanwendt, zijn zeker niet de methoden van de arbeidersbeweging. Maar kan de oorzaak voor hun brute methodes niet gezocht worden bij het opgroeien in pure ellende en het voortdurend geconfronteerd worden met politiegeweld? We moeten solidair zijn met deze jeugd in opstand, hen uitleggen dat geen enkele rel, hoe fel en wijdverspreid ook, hun problemen kan oplossen.

De Pakistan Trade Union Defence Campaign zendt massa’s voedsel, lakens, medicijnen en tenten naar het zwaar getroffen Kasjmir. Samen met die hulpgoederen brengen ze een syndicale en politieke boodschap. Ze klagen de Pakistaanse dictatuur aan omdat die meer geeft om atoomwapens en repressie dan om gewone mensen. André Gonsalis, secretaris ACOD Veurne, doet een oproep hen te steunen in hun hulpactie.

Dit artikel is een kort politiek reisverslag van Erik Demeester die twee maanden in Venezuela vertoefde. Het werd geschreven voor het tijdschrift 'Vrede' van september-oktober 2005.

We ontvingen net een dringende oproep van onze kameraden in Pakistan. De hevige aardbeving richtte het meeste schade aan in Kashmir. We vragen u om een donatie te doen voor deze speciale aardbevingoproep voor de Pakistan Union Defence Campaign. Zo geeft u niet gewoon voor een liefdadigheidsoperatie (waarbij vaak ook veel geld blijft ‘plakken’) maar voor een syndicaal en politiek alternatief. Veel doden konden immers vermeden worden als de Pakistaanse regering zou kiezen voor investeren in degelijke huizen en infrastructuur in plaats van kernbommen.

Vonk neemt met de International Marxist Tendency actief deel aan de Venezolaanse revolutie. Zo verbleef Erik Demeester dit jaar twee maanden in Venezuela om te bouwen aan het marxisme. Hij sprak met activisten in de wijken, met studentenleiders en met syndicalisten van de grote linkse vakbond UNT. Hij maakte ook kennis met de experimenten van arbeiderscontrole in enkele bedrijven. Een ooggetuige van een revolutie dus. En u kan zijn relaas horen tijdens een spreektoer waarvan we hier de eerste data geven.

Meer dan vijftig vakbondsleiders namen deel aan de eerste workshop voor vakbondsvorming en politieke educatie, georganiseerd door de vakbond UNT en de Bolivariaanse Arbeiderskracht (FBT), in samenwerking met het ministerie van Arbeid. Het hoofddoel van de bijeenkomst was het “proces van ideologische en politieke bewapening van de vakbondsbeweging te starten”. De workshop kwam tot een heel interessante resolutie, die we hier publiceren.

Iedereen die vreesde dat Blairs ‘antiterreurbeleid’ nefaste gevolgen zou hebben voor de burgervrijheden, krijgt gelijk. Hiervoor hoef je maar naar de conferentie van Labour in Brighton te kijken. De 82-jarige Walter Wolfgang, die het nazisme in Duitsland ontvluchtte in 1937, werd brutaal uit de zaal verwijderd door een stel bullebakken.

De arbeiders van Iran gaan gebukt onder een bloedig Islamitisch regime. In de week van 3 tot en met 9 oktober wordt er wereldwijd actie gevoerd in solidariteit met de arbeidsrechten in Iran. De actie is een gemeenschappelijk initiatief van verschillende linkse Iraanse organisaties.

De TUC is de overkoepelende vakbond in Groot-Brittannië. Verleden week besliste het nationaal congres van de TUC unaniem de Bolivariaanse revolutie te steunen. Hiermee is de TUC de eerste nationale overkoepelende vakbond in Europa die zijn steun te geven aan de Venezolaanse revolutie.

De Duitse verkiezingen draaiden uit op een impasse. De klassenpolarisatie wordt steeds duidelijker. Het meest opvallend was het sterke resultaat van de Linkse Partij, die niet alleen goed scoorde in de historische bastions van de PDS maar eveneens flink wat stemmen binnenrijfde in het 'rijke' westen.

In verschillende steden op het Caraïbische eiland Jamaica braken er maandagochtend 29 augustus rellen uit. Duizenden betogers wierpen wegblokkades op en zorgden ervoor dat verschillende stadscentra onbereikbaar werden voor alle verkeer. De lessen en parallellen die getrokken kunnen worden uit de geschiedenis van Jamaica en de gebeurtenissen in Venezuela en de rest van Latijns-Amerika zijn zeer groot.

Katrina zal lang herinnerd worden als een historisch keerpunt. De orkaan weekt nu al heel wat los in de VS. Miljoenen Amerikanen brengen de ramp in verband met de oorlog in Irak, de grote besnoeiingen in de sociale zekerheid, de belastingsverminderingen voor de rijken en de onbekwame voorbereiding op deze moordende storm waarvan de overheid wist dat ze vroeg of laat ging komen. Een verslag van onze Amerikaanse kameraad John Peterson.

Iedereen die onze website de afgelopen weken heeft gevolgd, weet dat wij met onze internationale organisatie hebben deelgenomen aan het Wereld Jongeren Festival in Caracas. Zoals gewoonlijk promoten we daar de ideeën van het marxisme. Omdat we er van overtuigd zijn dat dit de weg is naar een rechtvaardige samenleving. Een van de deelnemers was Maarten Vanheuverswyn, een jonge Vonk-militant. We interviewden hem over deze ervaring.

Nu al staat vast dat de parlementsverkiezingen in Duitsland een politieke aardverschuiving zullen teweegbrengen. De nieuwe Linkse Partij kan volgens peilingen rekenen op ongeveer 10 procent van de stemmen. In Oost-Duitsland lijkt de Linkse Partij met 30 procent zelfs de grootste partij te worden. Na Nederland en Frankrijk, die de Europese grondwet als een boemerang in hun gezicht kregen, heeft België er dus opnieuw een buurland bij waar aanhoudende aanvallen op de arbeidersklasse uiteindelijk hebben geleid tot een verbreking van de politieke stabiliteit.

Op dinsdag 16 augustus organiseerden we in Caracas twee publieke bijeenkomsten. Beide discussies stonden uitvoerig stil bij de boycot van de revolutie door de reformistische bureaucratie. Tijdens het tweede debat waren ook twee reformistische leiders uitgenodigd. Zij klagen steeds dat Venezuela niet te snel mag gaan en dat het politiek bewustzijn van de gewone mensen te laag is voor socialisme enzovoort. Deze argumenten werden door Alan Woods en het publiek vakkundig met de grond gelijk gemaakt.

De laatste maanden schreeuwt de Belgische textiel- en kledingsector moord en brand over Chinese import. En met hen de textielvakbonden. Ze hebben nieuwe protectionistische maatregelen bekomen. Is dit nu een goede zaak voor de werkende mens?

Onder strenge veiligheidsmaatregelen en na uren wachten namen duizenden afgevaardigden deel aan een van de belangrijkste evenementen van het 16e Wereld Jongeren Festival te Caracas met bovenstaande titel. Chavez gaf opnieuw een radicale toespraak maar het is duidelijk dat een deel van de Bolivariaanse leiding het proces naar socialisme wil afblokken.

Op zondag 7 augustus sloten een hele reeks winkels en bedrijven hun deuren in de Koerdische gebieden van Iran als antwoord op de escalatie van repressie. Bij protestacties de laatste maanden in de meeste Iraans-Koerdische gebieden en andere Koerdische steden, trad de dictatuur brutaal en wraaklustig op.

Het aanhoudende verzet in Irak lijkt stilaan de Amerikaanse bevolking wakker te schudden. De voortdurende beelden van dood en vernieling die men in de VS dagelijks over zich heen krijgt, zorgen eindelijk voor een verschuiving in de publieke opinie.

Zondag 17 juli kondigde de Venezolaanse president Hugo Chavez in zijn wekelijkse tv-programma ‘Alo Presidente’ aan dat ongeveer 136 gesloten fabrieken worden onderzocht met de bedoeling ze te onteigenen. “Dit is zoals bij braakliggend land. We kunnen geen braakliggend land dulden en dus ook geen braakliggende fabrieken.”

Deze voormiddag werd Londen opgeschrikt door een reeks bomaanslagen waarbij minstens tientallen doden vielen. Wie de daders ook zijn, ze geven niet om onschuldige slachtoffers. Dit soort activiteiten is volstrekt onaanvaardbaar voor iedereen die de zaak van het socialisme en de werkende klasse verdedigt. Dit soort acties zorgt er enkel voor dat de reactionaire krachten nog harder toeslaan.

In 2002 bezetten arbeiders van Cipla en Interfibra hun bedrijven om duizend banen te verdedigen. De laatste dagen verhoogt de kans dat de coördinator van de Fabrieksraad, Serge Goulart, in de gevangenis zal worden gegooid. Hier vindt u meer informatie en een protestbrief.

De media schildert deze dagen de uitroeiing van de armoede in Afrika af als een initiatief van buitenaf. Diegenen die wérkelijk een einde zullen stellen aan de armoede van het continent zijn de mensen die er wonen, de arbeiders van Afrika, van Marokko tot Zuid-Afrika.

Latijns-Amerika komt met moeite in de Belgische pers. Er moet al haast een volksopstand zijn voor de massamedia zich het subcontinent herinneren. Op onze website en in ons blad geven wij echter relatief veel aandacht aan de strijd van de latino's en daar hebben wij onze redenen voor.

Na drie weken van strijd die revolutionaire proporties aannam, heeft Bolivia een nieuwe president en praten de arbeiders en de boeren over hoe de strijd verder moet. Met de hulp van de MAS is de heersende klasse erin geslaagd om nogmaals het proces te vertragen. Maar voor hoe lang?

We publiceren hier een vertaling van de stichtingsresolutie van de Volksvergadering die vorige week in El Alto (Bolivia) op een vergadering van 150 mensen (die zestig verschillende organisaties vertegenwoordigen) werd goedgekeurd. Het belang hiervan mag niet worden onderschat. Het is de eerste stap in de stichting van een organisatie van arbeidersmacht.

De revolutie in Bolivia vormt een inspiratie voor arbeiders en jongeren over de hele wereld. Tijdens de laatste dagen hebben de gebeurtenissen een beslissend punt bereikt. De massa’s komen tevoorschijn. De macht is overgegaan naar de straat. De tijd van revolutionaire toespraken is echter voorbij; het is tijd om over te gaan van woorden naar daden.

Subcategorieën