Op 8 juli protesteren wij opnieuw tegen het gebruik van de Antwerpse haven door het Amerikaanse leger. Ook SP.a Rood-kandidaat Frank Hosteaux fietst mee. De symboliek verbonden aan de deelname van Frank is niet onbelangrijk. Als bruggepensioneerd dokwerker weet hij wat er in de haven omgaat.

Begin juli start de komkommertijd. Dan iets organiseren is niet makkelijk. Gezinnen vertrekken op vakantie, studenten zijn afgepeigerd door de examens, het is Werchter en dit jaar ook nog eens de kwartfinales van het WK voetbal. Wie wil nu Engeland-Portugal en Brazilië-Frankrijk missen voor paella?

In het najaar staan de onderhandelingen voor een nieuw interprofessioneel akkoord (IPA) weer op de agenda. De regering heeft de onderhandelingen opgeschoven tot na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober om te vermijden dat ze de verkiezingen verstoren. Dat hoeft echter niet te betekenen dat de vakbonden ook moeten wachten tot het najaar om te mobiliseren.

Fabien Defraine is een links socialistisch gemeenteraadslid in Tubize. Hij is nu lijsttrekker van de SPT nadat hij jaren de stem was van de enige linkse oppositie tegen het asociale beleid in de gemeente. Met hem maken we een balans op van zijn zes eerste jaren als gemeenteraadslid.

De VLD wil de werkloosheidsuitkeringen verhogen, maar beperken in de tijd. Niets is in pre-electorale tijden immers zo lonend als goedkoop inspelen op wijdverspreide vooroordelen. Werklozen die niet willen werken en bijklussende ambtenaren scoren momenteel erg hoog in de hitparade van het rechtse populisme.

Zowel de VS als enkele Europese regeringen zijn druk bezig de NAVO te hertekenen volgens hun eigen belangen. Intussen blijft België wel hoofdkwartier van dit imperialistisch instrument, compleet met kernwapens en al. Daarom zetten de Bomspotters, Vonk en Pax op 8 juli de Antwerpse haven in de kijker met een fietstocht tegen de NAVO.

Het initiatief rond Jef Sleeckx voor een nieuwe linkse politieke beweging kreeg in Antwerpen meer vorm via een debat met syndicalisten. Het valt alleen maar toe te juichen dat een honderdtal mensen, waaronder verschillende vakbondsmilitanten, een project willen om de belangen van de werkende klasse beter te verdedigen. Toch hebben wij enkele bedenkingen bij de weg die de groep rond Sleeckx wil opgaan.

De socialistische bediendenvakbond BBTK-SETCa wordt verweten conservatief te zijn en tegendraads te handelen. Waarom? Ze hebben genoeg van loonmatiging. Jan Meeuwens is lid van het uitvoerend bureau van BBTK-SETCa Brussel-Halle-Vilvoorde en tevens voorzitter van SP.a Evere. Hij legt ons uit wat de rode bedienden beweegt.

Volgens de liberale minister De Gucht ligt het blijkbaar allemaal aan de kiezers van het VB. Dat de rechtse retoriek én het rechtse beleid van zijn eigen VLD juist de voedingsbodem zijn voor extreem-rechts, laat hij gemakshalve buiten beschouwing.

Na de moord op Joe van Holsbeeck is België in enkele weken tijd meermaals opgeschrikt door racistisch geweld. Dit zijn geen losstaande feiten maar symptomen van een op hol geslagen samenleving.

SP.a Rood, de linkse tendens in de SP.a die ontstond in het heetst van de strijd tegen het Generatiepact, blijft groeien. Wekelijks melden zich nieuwe SP.a-leden die willen meewerken. De leiding van de SP.a blijft ondertussen warm en koud blazen wanneer zij door journalisten geconfronteerd wordt met het nieuwe fenomeen.

Na de halfzachte aanpak van de strijd tegen het Generatiepact zou de vakbondsleiding het de volgende keer anders aanpakken. Bewustmaking zou ervoor zorgen dat de militanten zeker gemobiliseerd zijn voor de onderhandelingen over een nieuw Interprofessioneel Akkoord. Is het dan een goed idee om gezamenlijke verklaringen met het patronaat op te stellen?

De jacht op delegees is weer zeer actueel, onder andere door de zaak rond Maria Vindevogel (Flightcare) en die rond Tony Neyts en Alex Goethals (Stora Enso). Bij de vakbondsmobilisatie op Zaventem op 8 maart sprak Marc Rigaux van de Onderzoeksgroep Sociaal Recht aan de Universiteit van Antwerpen. We publiceren hier zijn perstekst.

Over enkele weken is het alweer 1 mei. Het meinummer van ons tijdschrift zal verspreid worden op diverse 1 meibetogingen in Vlaanderen. En ook dit jaar doen wij een warme oproep aan alle lezers en sympathisanten om Vonk financieel te sponsoren door het plaatsen van een meigroet.

Het eerste deel van het ideologisch congres van de SP.a op 18 maart 2006 zal niet worden bijgeschreven in de annalen van de politieke geschiedenis van België. Dankzij SP.a Rood werd het misschien nog nét geen beschamende vertoning.

Achteraf zal blijken dat het een historische bijeenkomst was, toen SP.a Rood, de nieuwe linkerzijde in de SP.a, voor het eerst een nationale meeting had in Brussel. Ongeveer tachtig mensen kwamen samen in een zaal van de bediendenvakbond BBTK aan de Dinantstraat. Vanuit politiek oogpunt waren dit echter niet zomaar tachtig mensen. Hier zat een belangrijk deel van wat een vakbondssecretaris noemde “de crème van de militanten”.

Vorige week donderdag meldde Le Soir dat minstens twee geheime vluchten van de CIA de luchthaven van Deurne (Antwerpen) hebben aangedaan. In een persbericht spreekt SP.a Rood ook over “een CIA-magazijn in Deurne, van waaruit de dispatching gebeurt van het materieel van CIA-agenten over heel de wereld. België, en vooral Antwerpen, is een draaischijf van illegale Amerikaanse militaire- en spionageacties in de wereld.”

In aanloop naar de bijeenkomst van SP.a-Rood op 11 maart in Brussel vragen we aan enkele mensen: waarom kom je naar de bijeenkomst van SP.a-Rood? We vroegen het ook aan Jan Meeuwens, voorzitter SP.a Evere en lid uitvoerend bureau BBTK-BHV.

Op initiatief van het Sociaal Forum voor Werk en ACOD-Limburg waren een veertigtal militanten van verschillende centrales op donderdagavond 16 februari opgedaagd voor de info- en gespreksavond over de bescherming – of het gebrek daaraan – van de syndicale afgevaardigden.

De kwestie van gastarbeiders uit Oost-Europa begint een steeds grotere rol te spelen op de Belgische arbeidsmarkt. Bij Struik Foods hebben de arbeiders aan den lijve kunnen ondervinden wat dit betekent. Maar ze bewezen ook dat je kan terugvechten. Daarom vroegen we Dany van Cauwenbergh, secretaris bij de Voedingcentrale Antwerpen (ABVV), om ons meer te vertellen over het sociaal conflict en zijn conclusies.

Op dit eigenste ogenblik, bijna dag op dag een maand voor de grote vredesbetoging die op 19 maart gepland is in Brussel, verliest de Belgische regering in de zaak van de Amerikaanse wapentransporten via Antwerpen haar laatste greintje fatsoen en zelfrespect: onder druk van premier Verhofstadt diende de SP.a haar wetsvoorstel in de Kamer met betrekking tot een “historisch” verbod op clusterbommen sterk af te zwakken. Eén van de meer wansmakelijke argumenten voor de uitholling van dit verbod is een verwijzing naar de wapentransporten via Antwerpen.

Op de gemeenteraad net voor Kerstmis kwamen vierhonderd zeer 'wakkere burgers' de bouw van een nieuw openbaar zwembad eisen in de Waalse gemeente Tubize, bekend van de strijd rond de Forges de Clabecq. Fabian Defraine, onafhankelijk socialistisch gemeenteraadslid en politieke spreekbuis van deze mobilisatie, legt ons uit wat er aan de hand is.

Aan het begin van het nieuwe jaar is SP.a Rood, de links-socialistische tendensgroep binnen de SP.a, een gevestigde waarde. Met een groeiende basis, nieuwe 'afdelingen' en steeds groter wordende groep geïnteresseerden is SP.a Rood er om te blijven.

We vroegen Frans Wuytack, een van de leiders bij de historische dokstaking van 1973, naar zijn mening over de zware straffen die onlangs zijn uitgesproken tegen enkele protesterende havenarbeiders.

“Niet wenen, niet lachen, maar begrijpen” was de raad van een wijze man uit de Middeleeuwen. Begrijpen wat er is misgegaan om de volgende strijd met betere slaagkansen te voeren. We baseren deze ‘lessen uit de strijd tegen het Generatiepact’ onder andere op verschillende gesprekken met vakbondsmensen uit de Voeding, Metaal, Chemie, Petroleum en Handel.

Als het van de baas afhangt, gaan we dit jaar langer werken voor minder loon. Het Generatiepact is nog maar net door het parlement gejaagd of de hoge hoed van het patronaat puilt alweer uit van de nare trucs.

Op 19 januari verstuurde SP.a Rood een persbericht voor solidariteit met de dokwerkers. Je kan dit hier lezen en een rekeningnummer vinden om de gearresteerde havenarbeiders te steunen.

De Franse justitie heeft zware straffen uitgesproken tegen een aantal havenarbeiders, waaronder 10 Belgen, die zich tijdens de betoging in Straatsburg zouden hebben schuldig gemaakt aan geweldpleging en vandalisme.

Het gezegde “zwakheid leidt tot agressie“ is opnieuw door de feiten bewezen. Nog maar pas was het Generatiepact van de baan of daar ging het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) al opnieuw in de aanval. Het nieuwe toverwoord: de concurrentiekracht herstellen.

Deze nacht werd het zogenaamde ‘Solidariteitspact tussen de generaties’ goedgekeurd door het parlement. De tekst werd gestemd ‘meerderheid tegen de oppositie’ zoals dat in de media heet. Maar eigenlijk is dat gelogen. Het is juister te zeggen dat de tekst werd gestemd ‘parlementairen tegen het volk’.

In Antwerpen was de staking bij de warenhuizen gisteren het centrale punt in de voortgaande strijd tegen het ‘Generatiepact’. BBTK en LBC hadden met hun actieplan de lat hoog gelegd, maar zijn er ook over gesprongen. Tegelijk is er een toenemende kritische geest bij de militanten. We interviewden een secretaris van BBTK en een delegee van LBC.

Het zag er vorige week naar uit dat het personeel van de Oostendse luchthaven een 24-urenstaking ging houden. De reden was het harde personeelsbeleid. De aangekondigde actie zorgde echter dat de directie vroegtijdig door de knieën ging.

Tijdens de afgelopen maanden is het veel duidelijker geworden dat het Vlaams Belang zich wil ontpoppen tot de ideale Vlaamse bazenpartij. Dat gaat in die kringen zeker niet onopgemerkt voorbij. Aan de vooravond van het VB-congres lekte “een groep Vlaamse toplui uit de economische wereld” hun manifest voor een onafhankelijk Vlaanderen.

Op zaterdag 10 december gaat in Brussel de Tweede Vredesconferentie door. Dit jaar werpt de Vredesconferentie een kritische blik op de internationale instellingen. De 'place to be' dus voor alle progressieve en linkse mensen. Voor meer details lees je de uitnodiging hieronder.

De voorbereidingen worden getroffen voor de communautaire splitsing van de metaalcentrale van het ABVV. Als dit gebeurt, zou het een enorme stap achteruit zijn voor de eenheid van de arbeidersklasse in België. De ABVV-FGTB-delegatie van Volkswagen Brussel wil dat niet en doet een oproep aan alle rode metallo's om hier tegen te protesteren.

Wil het ‘Generatiepact’ de sociale zekerheid veilig stellen? Wij hebben op deze website steeds gesteld dat het in werkelijkheid draait om het drukken van de loonkosten en dus stijgen van de winsten. In de Knack van deze week geeft Pieter Timmermans van het VBO dit nu ook openlijk toe.

Af te lezen aan de talrijke reacties van de partijbasis en syndicalisten is SPa Rood een schot in de roos. Om de linkerzijde beter te organiseren krijgt SPa Rood nu ook een ‘digitaal gezicht’.

Met veel brio verklaren de partijleidingen van SP.a en PS in het kader van het generatiepact, dat ook inkomsten uit kapitaal voortaan gebruikt worden om de sociale zekerheid te betalen. Bij nader inzien lijkt het er echter op dat voornamelijk het ‘kapitaal’ van de kleine man het gelag moet betalen.

Overal in Vlaanderen ontmoette de SP.a-top veel kritiek tijdens de provinciale bijeenkomsten om het Generatiepact uit te leggen. In Antwerpen was deze activiteit extra levendig omdat tientallen syndicalisten buiten piket stonden én omdat een sterke groep van SPa-Rood in het debat de standpunten van die syndicalisten verdedigde.

De Provinciale vergadering van SP.a had tot doel het Generatiepact (eindelijk) aan de leden in West-Vlaanderen uit te leggen. Ze ging door in het cultureel centrum De Spil in een zaal, toeval of niet, de Komedie genoemd. Voor de aanvang van deze gespreksavond werd door enkele mensen van SPa-Rood een passend pamflet uitgedeeld dat bij de meeste SP.a-leden een gunstig onthaal kreeg.

Op maandag 14 november kwam een van de architecten van het Generatiepact, minister Van den Bossche, tijdens een provinciale bijeenkomst in Gent uitleg verschaffen aan de partijbasis. Zij slaagde erin alle liberale dada’s uit de EU nog eens te herkauwen, zonder veel overtuigingskracht.

Subcategorieën

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 3012 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken