Dat President Mahmoud Ahmadinejad van Iran een hoge gast was in Venezuela kreeg nogal wat media-aandacht. Onze kameraden van de Iranian Revolutionary Socialists' League publiceerden een oproep aan Venezolaanse activisten waarin ze de toestand van werkende mensen in Iran uitleggen.

De afdeling van Abvakabo-FNV Zeeuws-Vlaanderen wil een keer 'over het muurtje' van de plaatselijke vakbondspraktijk heen kijken en dat door een informatie-avond te organiseren over het Venezuela van vandaag. We publiceren hier hun bericht.

Elk jaar organiseert het Salvador Allende Komité in Antwerpen een activiteit ter herdenking van de bloedige staatsgreep van Pinochet tegen de Chileense revolutionaire beweging onder leiding van president Allende. De campagne ‘Handen Af van Venezuela’ zal dit jaar na de vertoning van ‘The Revolution will not be Televised’ antwoorden op vragen over de radicalisering in heel Latijns-Amerika.

We publiceren hier een kort videofragment van de Venezolaanse president Hugo Chavez, waarin hij de internationale solidariteitscampagne 'Handen af van Venezuela' bedankt, alsook oprichter Alan Woods.

Mexico brult als een leeuw. Het land is in opstand zoals het niet meer is geweest sinds de revolutionaire boerenoorlog van Pancho Villa en Emiliano Zapata bijna 100 jaar geleden. De kiesfraude op 2 juli ten nadele van de linkse presidentskandidaat Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) van de Partij van de Democratische Revolutie (PRD) zorgt voor een ongekende en diepe maatschappelijke opwelling. Het gaat hier niet om een eenvoudige grondwettelijke crisis.

Een kolossale strijd is ingezet. Deze van de toekomst van de Bolivariaanse Revolutie. De presidentsverkiezingen van 3 december in Venezuela zijn hierin een belangrijk moment. De uitkomst van deze verkiezingen wordt niet alleen in Venezuela beslecht maar ook op wereldvlak.

Ze hadden zich sowieso al voorbereid om hun gal te spuien bij de tachtigste verjaardag van Fidel Castro. Maar de burgerlijke media kregen met de spoedopname van de Comandante zelfs twee weken voordien al de kans om weer eens hun venijn te laten vloeien over het heroïsche eiland in de Caraïben.

In navolging van kameraden uit Groot-Brittannië, Duitsland, Denemarken, Oostenrijk, Canada, Pakistan en tal van andere landen hebben ook Vonk-leden en sympathisanten hun steun betuigd aan het Mexicaanse volk en presidentskandidaat Lopez Obrador. Op donderdag 20 juli verzamelden we met een vijftiental kameraden voor de Mexicaanse ambassade in Brussel.

Volgens de organisatoren marcheerden 1,5 miljoen mensen op zondag 16 juli door de straten van Mexico stad. Daarmee wilden ze protesteren tegen de fraude in de presidentsverkiezingen van 2 juli. Een oud vrouwtje stelde: “We zijn het beu dat de rijken steeds hun zin krijgen en de armen bestelen, we zullen niet toelaten dat ze deze verkiezing stelen.”

Op donderdag 20 juli voeren we actie aan de ambassade van Mexico in Brussel tegen de schandalige verkiezingsfraude waarmee de linkse kandidaat van de PRD van het presidentschap wordt gehouden. De Mexicanen blijven echter niet bij de pakken zitten en komen massaal op straat. Wij dragen ons steentje bij tot dit protest.

Mexico maakt zich op voor een belangrijke sociale confrontatie. Vorige zaterdag verwierp PRD-presidentskandidaat Andres Manuel Lopez Obrador in aanwezigheid van een half miljoen aanhangers, de resultaten van de verkiezingen van 2 juli omwille van de manifeste fraude ten nadele van de PRD. Alleen via strijdbare actie is de overwinning echter verzekerd.

Het verloop van de Mexicaanse verkiezingen doet denken aan de verkiezingsfraude die in februari dit jaar plaatsvond in Haïti. Volgens de EU-observatiemissie die moest toezien op de kiesverrichtingen in Haïti was er toen eveneens geen vuiltje aan de lucht.

Als we de pers moeten geloven dan waren de verkiezingen in Peru en Colombia een zware tegenslag voor de Bolivariaanse Revolutie onder leiding van president Hugo Chavez. De revolutie die zich vanuit Venezuela over Latijns-Amerika verspreidt, zou gestopt zijn aan de grenzen van Colombia en Peru. Dit is een verdraaiing van de feiten.

De Algemene Centrale Antwerpen-Waasland heeft door haar tussenkomst over Venezuela op het ABVV-congres de aandacht van veel basismilitanten voor het eerst op de Bolivariaanse Revolutie gevestigd. Daarom interviewden we Bruno Verlaeckt, voorzitter van de AC Antwerpen-Waasland, over wat hen ertoe bracht een lans te breken voor dit Latijns-Amerikaanse land.

Dat het revolutionaire proces in Venezuela vakbondsmilitanten niet onberoerd laat, wisten we al. In de aanloop naar het ABVV-congres keurden ABVV Limburg, ACOD (Vlaanderen) en AC/CG een motie goed waarin ze hun steun uitspreken voor de Bolivariaanse Revolutie.

Binnen het ABVV groeit de steun voor de Bolivariaanse Revolutie in Venezuela. Spijtig genoeg passeerde een motie hierover de resolutiecommissie van het ABVV-congres niet. Het debat over de solidariteit met de Bolivariaanse Revolutie is echter geopend in het ABVV.

Op de vooravond van Hemelvaart bracht het Gentse 11.11.11-comité Heuvelpoort/Nieuw Gent 39 aanwezigen bijeen voor een steunavond voor de Bolivariaanse Revolutie. Een aanrader voor andere 11.11.11-comités.

Tijdens zijn bezoek aan Londen verraste Chavez weer vriend en vijand. Bij de vakbonden sprak hij over het wetenschappelijke socialisme van Marx. In een zaal van het Britse parlement riep hij op tot socialisme en wereldrevolutie. En het patronaat kreeg een lesje sociale politiek.

De Oostenrijkse ‘Alternativas’ eindigden in een zaal van 1.300 mensen. Het verschil tussen de sprekers van Europa en die van Latijns-Amerika was opmerkelijk. Terwijl de Europeanen woorden zoals ‘integratie’ en ‘solidariteit’ benadrukten zonder enige praktische inhoud, gaven de latino’s veel radicalere toespraken. Dit is een weerspiegeling van de revolutionaire stemming in het continent.

Ludo Delputte schreef een opiniestuk in de krant waar hij zelf buitenlandredacteur is, namelijk De Morgen. Hij gaat hierin tekeer tegen de nationalisaties van Evo Morales. Erik De Bruyn diende hem van antwoord. U leest eerst het opiniestuk van Ludo Delputte gevolgd door de repliek.

“De regering van het volk, de regering van de arbeiders heeft de belangrijkste beslissing genomen van deze eeuw: dit is de eerste nationalisatie van de 21e eeuw”. Zo stelde de vice-president van Bolivia de nationalisatie voor van de gas- en oliebronnen tijdens de 1-meibetoging in de hoofdtad La Paz.

Zeker sinds zijn boek ‘Los’ is Tom Naegels een regelmatige gast bij pers en televisie. Hij krijgt hier vaak de rol van de progressieve intellectueel aangemeten. Het was dan ook nogal pijnlijk om uit zijn pen rechtse vooroordelen tegen de Venezolaanse president Chavez te lezen.

Tijdens het paasweekend een activiteit organiseren is riskant voor de opkomst. Daarom hadden we bij de eerste solidariteitsdag voor Venezuela gemikt op een honderdtal aanwezigen. De kassa telde er echter 131, waarbij je nog een twintigtal anderen mag rekenen. De Bolivariaanse Revolutie beroert blijkbaar vele harten in links Vlaanderen!

De ‘Bolivariaanse Revolutie’ onder leiding van president Chavez heeft nieuwe zuurstof gegeven aan de bevrijdingsstrijd in heel Latijns-Amerika. Daarom gaan in de komende weken nog diverse activiteiten hierover door. Je kan hier data en plaatsen vinden.

Op 13 april 2002 omsingelde een mensenzee het presidentieel paleis in Caracas, het hoofdkwartier van het leger in Fuerte Tiuna, en de opstandige kazernes in de rest van het land. Sindsdien gaat het revolutionair proces in stijgende lijn. Op 15 april 2006 wordt in Antwerpen een eerste solidariteitsdag met de Bolivariaanse revolutie georganiseerd.

Vorige week nog legde Hugo Chavez oliemultinationals sterk aan banden. Zo'n beleid valt ook op in vakbondsmiddens. De solidariteitsdag van 15 april is dan ook georganiseerd in samenwerking met enkele regionale centrales. We vroegen enkele delegees uit de oliesector naar hun mening.

Tijdens de afgelopen weken stak in Ecuador de massabeweging opnieuw de kop op om zich te verzetten tegen de vrijhandelszone met de VS. De regering antwoordde met de afkondiging van de noodtoestand. In België brachten enkele organisaties een bezoek aan de ambassade om te protesteren tegen de noodtoestand.

Op de bijeenkomst van SP.a Rood in Brussel brachten we met de campagne ‘Handen Af van Venezuela’ een resolutie naar voor die steun vraagt voor de Bolivariaanse Revolutie. Deze resolutie kan als voorbeeld dienen om in te dienen binnen je eigen organisatie, vakbond, partijafdeling enzovoort.

De oproep van Condoleezza Rice, VS-minister voor Buitenlandse Zaken, tot de vorming van een "internationaal front tegen Venezuela" wordt in België beantwoord met een links front ter verdediging van de Bolivariaanse revolutie. Een solidariteitsdag op 15 april is in de maak in Vlaanderen.

Op 7 februari vonden in Haïti de eerste verkiezingen plaats sinds de staatsgreep tegen Aristide twee jaar geleden. Hoewel het land sindsdien schijnbaar stevig wordt gecontroleerd door de imperialisten, konden ze niet voorkomen dat de kandidaat van het volk, Préval, een absolute meerderheid binnenrijfde.

Wereldwijd beginnen steeds meer mensen binnen de linkerzijde en de arbeidersbeweging te beseffen dat we met de grootste aandacht moeten volgen wat er vandaag in Venezuela gebeurt. Wij geven hier onze analyse waarom dit land zich in de voorhoede van de wereldrevolutie bevindt. Dit artikel verschijnt in het zomernummer van het Vlaams Marxistisch Tijdschrift.

Tijdens twee meetings aan de Universidad de Oriente merkten de aanwezigen het hemelsbrede verschil tussen de frisse ideeën van het marxisme en de stalinistische karikatuur daarvan in de oude Sovjethandboeken. Een groot deel van de discussie was gewijd aan Venezuela waarbij Alan benadrukte dat de revolutie niet zal voltooid zijn totdat de kapitalistische klasse onteigend wordt.

Er zijn weinig of geen Belgen die zo sterk deel uitmaken van de Venezolaanse bevrijdingsbeweging als Frans Wuytack. Binnen de arme wijken van Caracas is Wuytack een begrip. Hij staat symbool voor de strijd om het lot van de armen te verbeteren. In dit opmerkelijk interview geeft hij zijn enthousiaste visie op de ontwikkelingen in Venezuela.

Hieronder kan je een artikel lezen over de toespraak van Hugo Chavez tijdens de slotactiviteit van het WSF. Zijn betoog ligt in het verlengde van zijn oproep een jaar geleden in Porto Alegre. Zijn oproep om strijd te voeren voor een ‘socialisme van de 21ste eeuw’ gold toen als een belangrijke wending in Venezuela maar ook op internationaal vlak.

De Stichting Frederik Engels, de uitgeverij van onze Spaanse zusterorganisatie, is momenteel voor het tweede jaar op rij aanwezig op de Boekenbeurs te Havana. Vorig jaar al was er grote interesse in de boeken van Trotski. Dit jaar spreekt de Britse marxist Alan Woods op verschillende meetings.

In de maand juni zijn het presidentsverkiezingen in Mexico. Velen onder de armsten hopen dat het land net zoals de rest van Latijns-Amerika eindelijk een einde zal stellen aan opeenvolgende rechtse regeringen. Er wordt gehoopt op de verkiezing van Lopez Obrador van de linkse PRD. De Zapatisten zien het echter anders. Een jonge marxist uit Mexico geeft ons zijn mening hierover.

In september meldden we al dat de Britse vakbondskoepel TUC door toedoen van de campagne ‘Handen Af van Venezuela’ op hun nationaal congres unaniem een resolutie stemden waarin ze hun steun uitspreken voor de revolutie in Venezuela. Je kan deze resolutie hier lezen.

De Venezolaanse strijd voor maatschappijverandering vindt steeds meer weerklank binnen de arbeidersbeweging, ook in België. Woensdag keurde het congres van ACOD-onderwijs West-Vlaanderen een motie goed ter ondersteuning van de Chavez-regering, de linkse vakbond UNT en de internationale campagne ‘Handen Af van Venezuela’.