De door patroons, politici en media gevoerde hetze tegen de recente stakingen is nooit eerder vertoond in België. Een antwoord.

De Europese Commissie, die overal de dictatuur van de banken doordrukt, denkt er ook aan het stakingsrecht aan banden te leggen.

De stakers aan het woord: een greep uit de getuigenissen en reacties die we optekenden aan de stakersposten in Antwerpen.

De 24-urenstaking van 30 januari moet gezien worden als een begin van de strijd tegen totaal onrechtvaardige maatregelen die een poging zijn ons met zijn allen jaren terug in de tijd te werpen wat leef- en werkomstandigheden betreft. De staking moet het begin zijn van een actieprogramma dat er op gericht is te winnen.

Marxistische ideeën geven niet enkel een verklaring voor de huidige crisis maar tonen ook een uitweg. Maar onze stem blijft nog steeds veel te klein. Om dit te veranderen hebben we onder andere meer geld nodig.

Op 21 december 1981 deed het Hof van Cassatie uitspraak in de zaak SIBP tegen De Bruyne. Dit arrest zorgde voor een revolutie binnen het stakingsrecht. Vandaar dat we even stil staan bij deze verjaardag. Hoe was het, hoe is het en hoe zal het morgen zijn?

De hoop van de vakbonden om de soberheidsbegroting bij te sturen via overleg ligt aan diggelen. Het was een verkeerde zet. De spoorbonden reageren nu met een totale staking op donderdag 22 december. De rest van de vakbonden doet er best aan snel te volgen.

De vakbonden dreigen met een algemene staking tegen de soberheid op 30 januari. De patroons schreeuwen opnieuw moord en brand tegen dit 'slechte signaal' dat gegeven wordt aan de markten. Sven Naessens, ABVV-delegee bij Total, geeft hen lik op stuk.

Wij willen een echte nationalisatie, niet het soort dat in crisistijd door liberalen tevoorschijn wordt getoverd en enkel tot doel heeft zieke banken te doen genezen op kosten van de gemeenschap om ze daarna opnieuw te privatiseren. Lees hier het editoriaal van de nieuwste Vonk.

De nieuwste begroting is noch rechtvaardig, noch evenwichtig. Het is een begroting geschoeid op de leest van de markten.

Zesduizend vakbondsmilitanten verzamelden vandaag tegen de saneringsregering. De dreiging met een algemene staking door Anne Demelenne, van het ABVV, kreeg er denderend applaus. Maar hoe bouwen we zo een beweging op?

Honderden arbeiders van Net Brussel bezetten donderdagochtend de Kunst-Wettunnel en ook het kruispunt van de Wetstraat en de Kunstlaan in het centrum van Brussel. De ogenschijnlijke politieke en syndicale apathie van de Belgische arbeidersklasse kan zich snel omkeren in harde actie en woede van zodra de aanval duidelijk wordt.

Hoe kan je werkdruk meten? En vooral, wanneer wordt deze druk ondraaglijk? We vroegen het aan degenen die elke dag bagage lossen, laden, verslepen, doorduwen en sorteren bij Brussels Airport.

Hoe de Belgische staat tussenkomt in de economie... ten voordele van het patronaat.

De afhandeling van het afluisterschandaal in Groot-Brittannië illustreert treffend het zelfreinigend vermogen van het kapitalisme: News of the World wordt geliquideerd, vader en zoon Murdoch komen voor een parlementaire onderzoekscommissie en ontkennen alle betrokkenheid. Ze wisten van niets. In België zou dit zeker niet kunnen. Of toch?

De schamele loonnorm van 0,3% die in het interprofessioneel akkoord is vastgelegd, blijkt moeilijk te verteren. Wat niet interprofessioneel kon worden behaald, proberen de syndicale kernen op bedrijfsvlak te bekomen. In het ene bedrijf na het andere wordt de loonnorm doorbroken.

Op 9 juni is de sector van de non-profit weer in actie gekomen. 16.000 betogers trokken aan de alarmbel en kwamen in Brussel op straat. Ze eisten een meerjarenplan, dat tegemoet komt aan hun eisen voor meer koopkracht en personeel. De 'witte woede' laait opnieuw op.

Vonk maakt deel uit van de Internationale Marxistische Tendens, die wereldwijd actief is in de strijd voor het socialisme. Naar aanleiding van de 250ste uitgave van ons blad zonden verschillende nationale secties van onze internationale beweging groeten binnen.

Sven Naessens, ABVV-afgevaardigde bij Total, schreef dit stukje over de achtergrond van het brutale ontslag van drie werknemers bij BRC in de Antwerpse Haven.

Vorige week werd de licentie van Aviapartner voor de afhandeling van bagage op de luchthaven van Zaventem ingetrokken. Hiermee kwamen 1200 banen in het gedrang. Dankzij een staking en de solidariteit tussen de werknemers over de bedrijven heen, werd de tewerkstelling veilig gesteld.

De CAO-onderhandelingen in de petroleumsector zitten in een doodlopend straatje. Een vakbondsmilitant maakt de balans op. Met dank aan de webmaster van de "Infoblog ABVV Petroleum".

Heel wat Belgische politici zien een voorbeeld in de sociaaleconomische politiek die als gevolg van de crisis in Duitsland wordt toegepast. Ze zijn vol lof over de 3,6 procent groei die de Duitse economie realiseert zonder oog te hebben voor de effecten op de bevolking.

“Veel volk! Goed gedaan!”. Zo feliciteerde iedereen elkaar op de eerste tweetalige algemene vergadering van de Actiecomités tegen het nieuwe Pact voor de Euro of het zogezegde ‘economic governance’. ‘Economic governance’ is een modern schutwoord voor kapitalistisch economisch beleid.

Subcategorieën