Het woord ‘historisch’ is niet overdreven om het stembusresultaat te beschrijven. Na 14 juni staan we voor een onuitgegeven politiek landschap. Een zwartgele vloedgolf in het noorden staat tegenover een rode tsunami in het zuiden.

Dit langere artikel van André Gonsalis behandelt de algemene stakingen voor het verkrijgen van het algemeen enkelvoudig stemrecht in de 19e en het begin van de 20e eeuw. Hoe stond het met de beginnende arbeidersbeweging? In welke context werd de Belgische Werkliedenpartij opgericht? Maar bovenal wordt uitvoerig uiteengezet wat de houding van de BWP-leiding was inzake algemene stakingen en de Eerste Wereldoorlog.

Vonk nodigt iedereen uit op haar jaarlijkse BBQ op zaterdagavond 3 juli!

Niets beroert de bevolking meer dan de onheilsberichten dat de pensioenen binnenkort onbetaalbaar zouden worden. Dat verhaal wordt ons al jaren lang in de maag gesplitst via allerlei kanalen. Een evidente vraag wordt echter nooit gesteld: waar zal men al die jobs halen voor mensen ouder dan 60 jaar, laat staan ouder dan 65 jaar?

Socialisten bestrijden het nationalistische vergif best met een eigen kijk op de zaak, met democratische voorstellen die de Vlaamse werknemers dichterbij de Franstalige werknemers brengt en omgekeerd. Politieke afwezigheid op dat terrein is ook geen optie. Dit laat de deur open aan allerlei nationalistische scherpslijpers aan beide kanten van de taalgrens.

We publiceren hier de talrijke meigroeten die we voor de 1-mei-editie van ons tijdschrift Vonk hebben ontvangen. Dit zijn boodschappen of advertenties van afdelingen en individuen van organisaties uit de arbeidersbeweging of andere progressieve bewegingen. Het illustreert onze inplanting in de brede arbeidersbeweging en zorgt steeds voor extra financiële steun die wij goed kunnen gebruiken om de stem van het marxisme in de arbeidersbeweging nog luider te laten klinken.

Het federaal congres van het ABVV van juni vindt plaats tegen een uitzonderlijke achtergrond, namelijk de ergste crisis van het wereldkapitalisme sinds de jaren ‘30. Het zal een tijdje duren voordat het doordringt dat deze crisis geen normale crisis is of een ‘normale’ cyclusbeweging van de economie. Alle vertrouwde visies en waarheden in onze vakbond zullen hierdoor overhoop gehaald worden. Het ABVV moet zich hierop voorbereiden.

Hendrik De Man is een zeer controversiële figuur van het socialisme. Velen herinneren zich het ‘Plan De Man’ en ook zijn capitulatie voor de fascistische invasie. Hoe verklaren we de evolutie van een ‘ethisch socialist’ naar een autoritair, antimarxistisch en semifascistische denker aan de top van de partij?

125 jaar geleden werd de Belgische Werklieden Partij boven de doopvont gehouden. Het is moeilijk te zeggen maar mogelijk hadden de oprichters van de voorloper van de SP.a geen vermoeden dat de strijd voor socialisme even actueel zou zijn als toen. In feite is deze strijd nog meer actueel dan in 1885.

In de nacht van 5 op 6 april 1885 werd de BWP boven de doopvont gehouden. Om de 125e verjaardag van de BWP te huldigen herpubliceren we een reeks kritische artikelen. Ongetwijfeld was de BWP vroeger linkser dan vandaag. Maar het reformisme, d.w.z. de strijd voor hervormingen zonder het kapitalisme zelf in vraag te stellen, was aanwezig van bij de oprichting van de BWP.

Bij Godiva hebben ze gevochten als leeuwen en vooral als leeuwinnen. Maar zodra de directie het wapen van de lock-out en de dreiging van sluiting gebruikt, is er meer nodig. Dat kon enkel maar komen van syndicale actie buiten het bedrijf.

De vastberadenheid van de directie van Godiva is zeer hard. Binnen het bedrijf hebben de arbeiders het onderste uit de kan gehaald om de krachtsverhoudingen in hun voordeel om te buigen. De sleutel voor een eventuele overwinning in één bedrijf zoals Godiva ligt dus in de solidariteit van andere bedrijven.

We zijn een van de weinige Europese landen waar er nog een verschil bestaat in het statuut tussen arbeiders en bedienden. Deze discriminatie is zelden zo pijnlijk als tijdens een crisis zoals vandaag.

Een aantal individuen heeft het initiatief genomen om op 20 maart een ‘Dag van het socialisme’ te organiseren in Gent. Het initiatief heeft niet direct electorale ambities maar beoogt een reflectie over de hedendaagse inhoud van het socialisme.

Vandaag legden meer dan 300 arbeiders van de pralinefabriek in Brussel het werk neer. Bijna evenveel arbeiders stonden voor de poort tijdens het massapiket. Dit was een van de levendigste en strijdbaarse piketten die we de laatste jaren hebben kunnen meemaken.

Dagelijks ondervinden we nu dat wat ‘heropleving' of ‘conjunctuurverbetering’ wordt genoemd niet noodzakelijk de voorbode is van gouden tijden. De ontslagentsunami raast verder en sleurt na o.a. Opel en haar toeleveringsbedrijven nu ook Carrefour en haar toeleveranciers mee.

Meer dan 2.000 mensen namen deel aan de solidariteitsketting met de arbeiders van Opel, de onderaannemingen en Carrefour. Dit is een eerste aanzet tot de eenmaking van de afzonderlijke strijd tegen afdankingen en sluitingen, hopen we. Hier ziet u de eerste videoreportages. 

De Lijn moet besparen, “want het is crisis”. Dergelijke bezuinigingsmaatregelen worden in zowat alle overheidsdiensten doorgevoerd. Als je echter iets wil doen aan de centenkwestie, moet je afstappen van het dogma dat de loontrekkers daarvoor moeten opdraaien.

Toen GM-topman Reilly boudweg stelde dat hij de Opelfabriek te Antwerpen tegen 30 juni zou sluiten, was voor hem de kous af. Dicht is dicht, een andere oplossing is er niet. Ondanks de zware overproductiecrisis in de automobielsector en bij GM in het bijzonder maakte de Antwerpse vestiging echter nog 34 miljoen euro winst vorig jaar. Is dat geen schande?

De topman van de Vlaamse werkgeversorganisatie spreekt enkele dagen voor het sociale overleg verzoenende taal aan het adres van de vakbonden. "Nadat we eerst de welvaart verdiend hebben, moeten we ook durven praten over herverdeling en de strijd tegen de armoede. En daarbij moeten we ook naar onszelf kijken". Is het overleg nu gered?

Het Belgisch onderwijs zit met een probleem, en dat probleem is er een van grote ongelijkheid. Zo blijkt uit een onderzoek door Jean Hindriks (UCL) en Marijn Verschelde (UGent). Zowel het Nederlandstalige als het Franstalige onderwijs worden hiermee geconfronteerd.

Op een sterk beveiligde bijzondere ondernemingsraad heeft de directie van Carrefour haar shocktherapie op tafel gelegd. De herstructureringsmaatregelen gaan 1.672 banen  kosten. Carrefour speelt het hard. Maar wanneer de vakbond de wil heeft om het personeel massaal te mobiliseren, dan kunnen de werknemers het ook hard spelen.

Procter&Gamble (P&G) is wereldwijd marktleider voor een brede waaier wasproducten. P&G leidt echter ook de dans van de vakbondsonvriendelijke bedrijven - in het buitenland, maar ook in België. De waarden waarmee het alle menselijke relaties doordringt op de werkvloer zijn superindividualistisch. Oliver Van den Eynde, een gedreven ABVV-delegee, vat het samen in twee woorden: een ‘individuele fabriek’.

Hier leest u een opiniestuk geschreven door de linkse groep 'Socialisme in alle Talen', die nauw samenwerkt met SP.a Rood en Vonk. Het is de eerste linkse en socialistische kritiek op het document van Frank Vandenbroucke. Wij willen hiermee het debat aanzwengelen over welke socialistische strategische keuzes er vandaag moeten worden gemaakt in de SP.a.

De zijdelingse botsing tussen twee passagierstreinen nabij Halle in de ochtendspits van maandag 15 februari kostte het leven van 18 pendelaars. De onmiddellijke hulp aan de talrijke slachtoffers overheerst natuurlijk het eerste denken en handelen op zo een moment. Toch wordt er ook snel gezocht naar een verklaring. Hoe is zoiets mogelijk?

Staking is een daad van burgerlijke ongehoorzaamheid. De werknemer is het niet eens met de werkgever en legt als protest het werk neer. In tegenstelling daarmee heeft de collectieve actie die hierop volgt niet noodzakelijk een pacifistisch karakter, met alle gevolgen van dien.

Een twintigtal ‘bekende Antwerpenaren’ beslissen op de bres te staan voor de Opel-arbeiders. De strijd van de Opel-arbeiders moet in de aandacht blijven, Opel moet open blijven. Zo eenvoudig maar ook zou duidelijk is de boodschap.

De Raad van Voorzitters en Secretarissen (RVS) die de sp.a op 5 december hield over de interne werking, wordt hier en daar de tweede democratiseringsgolf genoemd. Tijdens de voorbereiding van de RVS stuurden de afdelingen meer dan 500 voorstellen door om de interne partijwerking te verbeteren. Ook SP.a Rood schreef naar aanleiding van de RVS een discussiebijdrage die intern werd verdeeld via heel wat afdelingen en op de provinciale bijeenkomsten van de partij.

De strijd om Opel Antwerpen gaat over meer dan het redden van jobs alleen. De strijd gaat ook over de vraag welke economie we willen, en over het op een maatschappelijk verantwoorde manier aanwenden van technologische innovatie.

In deze sociaal turbulente tijden wordt er al wel eens een pamflet verspreid en/of een spandoek ontplooid waarin de werkgever op de korrel wordt genomen. De vraag is natuurlijk hoever men hierin kan gaan.

In deze korte videoreportage leggen de ABVV-delegees en -secretarissen uit wat de concrete inzet is van de komst van een derde afhandelaar in de nationale luchthaven in Zaventem. De gesprekken werden opgenomen tijdens de succesvolle personeelsvergaderng in de vertrekhal van de luchthaven op maandag 18 januari. De video is een productie van ABVV Vlaams Brabant.

Verontwaardigd door de ontslagentsunami en de sluiting van Opel roepen alle bonden op tot een grote betoging. Deze 'Mars voor jobs en respect' vindt plaats op vrijdag 29 januari vanaf 10u op het Schumanplein in Brussel. Vonk steunt natuurlijk dit intiatief. Er zal echter meer nodig zijn dan deze steekvlambetoging om het roer om te gooien. Dit is de tijd om buiten de lijntjes te durven denken en handelen! Wij kiezen voor een hele andere maatschappij.

Overzicht recente artikelen over Opel.

Dat zonder de minste argumentatie 44 procent zich via de internetpoll uitspreekt voor het standpunt van SP.a Rood is veelzeggend. De schok van de sluiting van Opel en de aanhoudende crisis van het kapitalisme verplicht meer en meer mensen ‘buiten de lijntjes’ te gaan denken.

Aan de poort van Inbev Leuven feliciteren de actievoerders elkaar meerdere malen. Net zoals in de oude musketierfilms heeft een groep arbeiders een halve liter gerstenat met de woorden “Eén voor allen, allen voor één”. De kameraden van Vonk en SP.a Rood die sinds dag 1 de blokkade mee hebben versterkt, krijgen viriele schouderklopjes en oprecht ontroerde handdrukken. “Bedankt voor jullie steun”.

GM-topman Nick Reilly heeft gisteren aangekondigd dat de fabriek in Antwerpen in juni dit jaar dicht gaat. De vakbonden hebben in elk geval op de gepaste manier gereageerd door er voor te zorgen dat geen enkel afgewerkt product nog buiten gaat.

Sinds donderdag 7 januari voeren arbeiders en bedienden actie aan de poorten van AB Inbev te Leuven en Jupille. Dinsdag 12 januari hebben de werknemers van Hoegaarden spontaan de poorten van hun brouwerij gesloten. Er komt geen vrachtwagen meer in of uit.

Subcategorieën